Esfa

PRADEDAME ĮGYVENDINTI PROJEKTĄ, SKIRTĄ 4 KLASĖS MOKINIŲ RAŠTINGUMO GEBĖJIMŲ TOBULINIMUI TAIKANT LEGO METODIKĄ GRINDŽIAMĄ INTEGRUOTĄ UGDYMO TURINĮ

http://www.ukg.lt/sites/default/files/styles/thumbnail/public/2014-2020.png?itok=sybIK2iJ

2017 m. gruodį paskelbti veiksmų programos priemonės „09.2.1-ESFA-K-728 Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“ projektų laimėtojai. Kauno ,,Varpelio“ pradinė mokykla  džiaugiasi laimėjusi finansavimą pateiktam projektui.
Projekte tobulinančios savo veiklą mokyklos yra: Kėdainių . Surviliškio Vinco Svirskio pagrindinė mokykla, Kėdainių r. Miegėnų pagrindinė mokykla, Kėdainių r. Dotnuvos pagrindinė mokykla.. Projektą inicijuojanti ir konsultuojanti mokykla – Kauno ,,Varpelio“ pradinė mokykla. ES finansuojamas projektas padės pasiekti aukštesnių mokymosi rezultatų, tobulinant lietuvių kalbos rašymo įgūdžius, integruojant gamtamokslinį ugdymo turinį bei naudojant šiuolaikines mokymo priemones – Lego. 
Projekto įgyvendinimo trukmė (mėnesiais): 16 (iki 2019 m. birželio mėn.)
Projekto konsultantai: Lietuvos edukologijos universiteto: prof. dr. Rita Makarskaitė-Petkevičienė- gamtamokslinio ugdymo srities didaktikos specialistė, prof. dr. Daiva Jakavonytė-Staškuvienė- pradinio lietuvių kalbos ugdymo srities didaktikos specialistė, doc. Dr. Aušra Žemgulienė – pradinio socialinio ugdymo srities didaktikos specialistė, lekt. Leonas Kleniauskas – inžinierius, fizikos mokytojas, LEU elektroninių studijų centro vedėjas.

 

Kauno ,,Varpelio" pradinės mokyklos mokytojai dalinosi gerąja patirtimi: