Specialistų pagalba

Visuomenės sveikatos specialisto paslaugos

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė - Asta Katinienė

II, III  8:00-17:00*;

*-pietų pertrauka 11:05-11:35

V 8:00-16:30*

*- pietų pertrauka – 12:00-12:30

tel. nr. 8 674 34 226 el.p. asta.katiniene@kaunovsb.eu

 • Teikia metodines konsultacijas mokytojams, mokiniams, jų tėvams
 • Teikia informaciją sveikatos išsaugojimo bei stiprinimo klausimais (mokyklos stenduose, renginiuose, viktorinose ir pan.)
 • Padeda mokiniams ugdytis asmens higienos įgūdžius
 • Dalyvauja mokyklos prevencinio darbo grupėse, sprendžiančiose adaptacijos ir socialines problemas
 • Vertina mokyklos aplinkos ir sąlygų atitiktį visuomenės sveikatos reikalavimams 
 • Prižiūri mokinių  maitinimo organizavimą
 • Seka mokinių sveikatos būklę.

Socialinės pedagogės paslaugos

Socialinė pedagogė - Ieva Puikytė

I, III, V 8:00-13:00;

II, IV 8:00-15:00

tel. nr. 8 633 72 005 el.p. ievapuikyte@gmail.com

 • Vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais.
 • Bendradarbiauja su klasių auklėtojais, kitais pedagogais, specialistais, įstaigos administracija sprendžiant vaikų socialines - pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų;
 • Konsultuoja mokinius bei mokinių tėvus dėl vaiko mokymosi, elgesio problemų;
 • Organizuoja ir vykdo socialinių įgūdžių ugdymo grupes mokiniams;
 • palaiko ryšius su įstaigomis, teikiančiomis socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą;
 • Inicijuoja, organizuoja socialinių projektų kūrimą ir jų įgyvendinimą;
 • Organizuoja mažas pajamas turinčių šeimų mokinių nemokamą maitinimą mokykloje;
 • Rengia informacinius stendus atsižvelgiant į mokyklos bendruomenės poreikius.

Psichologo paslaugos

Psichologė - Rūta Vitienė

II-IV 9:00-15:00;

V 9:00-14:00

tel. nr. 8 630 51 113 el. p. ruta.psichologe@gmail.com

 • Šviečia mokyklos bendruomenę vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;
 • Rengia individualias rekomendacijas mokinio psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti;
 • Įvertina mokinio galias ir sunkumus, raidos ypatumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas;
 • Atlieka aktualius mokykloje psichologinius tyrimus atsižvelgdamas į mokyklos bendruomenės poreikius;
 • Organizuoja ir įgyvendina prevencines priemones bei programas.
 • Veda socialinių įgūdžių ugdymo užsiėmimus.
 • Organizuoja specialistų paskaitas mokytojams, tėvams ir mokiniams atsižvelgiant į jų poreikius.

Logopedės paslaugos

Logopedė - Ovidija Budnikienė

II 11:35-13:15

III 12:20-11:05

IV 12:30-13:15

V 10:20-13:15

Logopedė - Lina Dubosaitė

I 10:20-11:05

III 11:35-13:15

IV 13:30-14:15

V 11:35-12:20

Logopedė - Rasa Kukienė

I, III 12:20-13:20

II 13:20-14:20

V 8:40-9:10; 13:20-14:20

 • Atlieka kalbos  tyrimą. Jo metu visapusiškai tiria mokinio kalbą ( tartį, žodyną, gramatinę sandarą, rišliąją kalbą), nustato kalbos sutrikimo priežastis ir pobūdį.
 • Planuoja veiklą sutrikimams šalinti, numato mokinio kalbos ir alternatyvinės komunikacijos plėtojimo konstrukcijos kryptis.
 • Konsultuoja tėvus, pedagogus kalbos sutrikimų sunkesniais atvejais.
 • Rengia individualias ir grupines konsultacijas kalbos sutrikimų šalinimo klausimais.
 • Padeda mokytojams sudaryti individualią mokinio sakytinės ir rašytinės kalbos plėtojimo programą.
 • Skaito paskaitas bei pranešimus tėvams, mokytojams aktualiais kalbos ugdymo, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimų šalinimo klausimais.