Mokyklos pažangos ataskaitos

Kauno ,,Varpelio" pradinės mokyklos įsivertinimo apibendrinti rezultatai:
https://www.svis.smm.lt/mokyklu-pazangos-ataskaitos/