Mokyklos taryba

Mokyklos taryba

  1. Stigienė Inesa – pirmininkas,

  2. Misiūnienė Irma, 

  1. Užpalienė Olivija,

  2. Dubosaitė Lina,

  3. Kapočienė Rita,

  4. Nalivaikienė Solveiga,

  5. Stanaitienė Loreta,

  6. Venckuvienė Irena,

  7. Ligita Zakarauskienė

Mokyklos tarybos nuostatai

Mokyklos darbo taryba

Tarybos pirmininkė - Aurika Jonauskienė
Sekretorė -  Rasa Domeikienė

Narys - Asta Laukaitienė

 

Mokytojų taryba

Paražinskienė Daina Gitana – pirmininkas,

Stanaitienė Loreta – sekretorė,

Nariai:

Abramavičienė  Lina

Aksamitauskienė Emilija

Budnikienė Ovidija

Daujotienė Aima

Davniukas Jaunius

Domeikienė Rasa

Dubosaitė Lina

Jablonskienė Aurelija

Jonauskienė Aurika Jolanta

Kablienė Daiva

Kalniūnas Mindaugas 

Kapočienė Rita

Kavoliūnienė Daiva

Kukienė Rasa

Kundrotienė Zita

Laukaitienė Asta

Mikutavičienė Virginija

Mockienė Danutė

Nalivaikienė Solveiga

Palionienė Nijolė

Rimkus Tomas

Slatkevičiūtė Giedrė

Venčkauskas Darius 

Virbickaitė Vida 

Vitienė Rūta 

Žadvydienė Ramunė 

Žarskienė Rūta