Laisvos darbo vietos

Nuo 2023-08-01 - laisva darbo vieta valytojos pareigose.1 etatas.