Apie įstaigą

Kauno "Varpelio" pradinė mokykla

 • Adresas - Vakarų g. 15, pašto indeksas - 51307, el. adresas - pradine@varpeliom.kaunas.lm.lt
 • Telefonas - 8-37-331421
 • Įstaigos tipas - pradinė mokykla.
 • Įstaigos teisinė forma - savivaldybės biudžetinė įstaiga.
 • Juridinio asmens kodas - 195096037
 • Mokomoji kalba - lietuvių.

Mokyklos tikslas

Pagrindinis mokyklos tikslas Kiekvienam vaikui suteikti kokybišką pradinį išsilavinimą, užtikrinant sėkmingą perėjimą iš pradinės mokyklos į pagrindinę.

Mokyklos vizija

Bendradarbiaujant su mokinių tėvais (globėjais) pasiekti, kad Kauno "Varpelio" pradinės mokyklos mokiniai įvaldydami IKT, gamtamokslinio ugdymo ir mokėjimo mokytis kompetencijas pasiektų aukštų mokymosi rezultatų, kurie padės lengvai integruotis į Kauno miesto pagrindines mokyklas bei progimnazijas.

Mokyklos misija

Bendradarbiaujant su mokinių tėvais (globėjais) užtikrinti, kad kiekvienas mokinys įgytų kokybišką pradinio ugdymo išsilavinimą, sugebėtų naudotis informacinėmis technologijomis, gamtos mokslų ir mokėjimo mokytis  įgūdžius, padedančius lengviau prisitaikyti tęsiant mokymąsi pagrindinėse mokyklose bei progimnazijose.

Mokyklos prioritetai 

 • Mąstymo mokyklos įrankių taikymas ugdymo procese.
 • Gabių ir itin gabių mokinių ugdymas.
 • Gamtamokslinis ugdymas.
 • IKT taikymas ugdymo procese.
 • Užsienio kalbos (anglų k.) stiprinimas.
 • Pagalbos teikimas mokiniams, kuriems sunkiai sekasi matematika ir lietuvių kalba

Mokyklos uždaviniai

 • Gerinti mokinių lietuvių kalbos išmokimą,
 • Gerinti vaikų emocinę atmosferą mokykloje,
 • Gerinti mokyklos pastato būklę.

Mokyklos bendruomenės etikos kodeksas:

Vertinti kiekvieną akimirką praleistą kartu.
Viską atlikti su meile.
Daug svajoti, Daug juoktis, Daug mokytis.
Saugoti vienas kitą.
Sakyti "ačiū" ir "atsiprašau".
Niekada nepasiduoti.
Suteikti antrą šansą.
Tesėti savo pažadus.
Visada gerbti, atleisti, sakyti tiesą.
Pasitikėti savimi ir kitais.
Labai mylėti vienas kitą.
Išlikti žmogumi!