Vadovai

Mokyklos direktorė - Daina Gitana Paražinskienė

Telefonas - 8-37-33-14-21

elektroninis paštas - anatigas@gmail.com

Gyvenimo aprašymas

Direktorės pavaduotoja ugdymui - Loreta Stanaitienė

Telefonas - 8-37-33-14-21

elektroninis paštas - lorastanaitis@gmail.com

Direktorės pavaduotoja ūkiui - Ligita Zakarauskienė

Telefonas - 8-37-33-14-21

elektroninis paštas - pradine@varpeliom.kaunas.lm.lt