Projektas Vedlys

Mūsų mokykla 2017–2020 m. dalyvauja ES projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001), įgyvendinamame pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą.      

Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

         Projekto metu mokykla bus aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų (GTM) mokymo priemonių bei įrangos komplektais pagal mokinių skaičių. Projekto įgyvendinimas prisidės prie gamtos ir technologinių mokslų populiarinimo, šių dalykų ugdymo kokybės, didins mokyklos veiklos efektyvumą.

        Projektą remia Europos Sąjungos regioninės plėtros fondas.

Informaciją apie projektą galima rasti ŠAC svetainėje: 

http://www.sac.smm.lt/projektai-ir-programos/projektai/vykdomi-projektai/es-projektai/

Apie projektą: http://www.vedlys.smm.lt/#apie

 

Projekto priemonės integruojamos ugdymo procese:

4c klasės mokiniai pasiskirstę grupelėmis, pasirinko eksperimentą ir demonstravo jį klasės draugams. 

2d klasės mokiniai buvo tikrais mokslininkais: stebėjo, kas pakeičia raudongūžio kopūsto spalvą, kas gali pripūsti balioną. Sužinojo, kaip saugiai naudotis mėgintuvėliais, kas yra rūgštys ir šarmai, kokia jų sąveika. Buvo įdomu ir naudinga. 

Eksperimentų dieną 4a klasės mokiniai atliko įdomius bandymus: "Katapulta’’, "Spalvoto cukraus piramidė’’, "Muilo burbulų šokis’’ .

1b klasės mokiniai kūrė savo spalvas, piešė ant pieno, saugiai eksperimentavo su sausu ledu. Klasėje mokiniai ieškojo panašumų ir skirtumų tarp bulvės ir obuolio, atliko reakcijos testą, susikaupę lenktyniavo vandens lašelio trasoje. Eksperimentuoti pirmokams labai patiko.

1c klasės mokiniams buvo labai įdomu skaičiuoti, kiek lašų telpa ant 5 eurų monetos, daryti piršto atspaudus, maišyti spalvas, piešti ant pieno.

Spalio 18 d. mokykloje vyko eksperimentų diena. 3a bandymai

3 a klasė tyrinėja mineralus, naudingas iškasenas.