Biblioteka

Kauno „Varpelio“ pradinė mokykla 2023 m. įsigijo:

I . Vadovėlius:

1. Serija „Taip!“:.Lietuvių kalba 1 kl. 1, 2, 3 dalis– 104x3=312 vnt.

2. Serija „Taip!“:  Matematika 1 kl.1, 2, 3 dalis - 104x3=312 vnt.

3. Serija „Taip!“: Pasaulio pažinimas. Gamtos mokslai ir visuom. ugd. 3 kl. 1, 2 dalis – 104x2=208 vnt.

4. Serija „Taip!“: Pasaulio pažinimas. Gamtos mokslai ir visuom. ugd.  4 kl. 1, 2 dalis – 104x2=208 vnt.

5. EMIS. Priešmokyklinuko knyga 1, 2, 3 d. – 35x3=105 vnt. 

6. Kid’s Box New Generation 2, 3, 4 – 26x3 =78 vnt.

7. Vaivorykštė. Vadovėlis 1 kl. – 1 vnt.

Viso : nupirkta 1234 vnt. vadovėlių ir juos papildančių priemonių už 14487, 68 Eur.

II. Mokymo priemones:

  1. Smart ekranas– 1 vnt.

  2. Nešiojami kompiuterai – 6 vnt

  3. Stacionarūs kompiuteriai - 2 vnt.

  4. Lazerinis spausdintuvas – 1vnt.

  5. Interaktyvi mokymo turinio kūrimo priemonių platforma WorldWal - 10 vnt

  6. e - TEST.lt platforma 1 vnt.

  7. „Eduka klasė“ – skaitmeninė mokymo(si) aplinka -19 vnt.

  8. Lietuvių kalbos abėcėlės plakatai – 2 vnt.