Darbo užmokestis

Informacija apie darbuotojų vidutinį darbo užmokestį

Informacija apie Kauno "Varpelio" pradinės mokyklos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Kauno Varpelio pradinės mokyklos darbuotojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis eurais neatskaičius mokesčių

Eil. Nr.

Pareigybių pavadinimas

Pareigybių skaičius

Vidutinis darbo užmokestis (bruto*) 2023 m.

1.

Direktorė

1/1

Neskelbiama**

2.

Direktorės pavaduotoja ugdymui

1/1

Neskelbiama**

3.

Mokytojai metodininkai

1/7

1909

4. 

Mokytojas

1/3

1661

5.

Vyresnieji mokytojai

1/10

1745

6

Mokytojai neformaliojo ugdymo

1/5

397

7.

Priešmokyklinio ugdymo mokytojai

1/1

Neskelbiama**

8.

Psichologas

1/1

Neskelbiama**

9.

Socialinis pedagogas

1/1

Neskelbiama**

10.

Logopedas

1/1

Neskelbiama**

11.

Bibliotekininkas

1/1

Neskelbiama**

12.

ITS administratorius

1/1

Neskelbiama**

13.

Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams

1/1

Neskelbiama**

14.

Dokumentų specialistas

1/1

Neskelbiama**

15.

Archyvaras

0,5/1

Neskelbiama**

16.

Administratorius

0,5/1

Neskelbiama**

17.

Neformaliojo ugdymo organizatorius

1/1

Neskelbiama**

18.

Pastatų priežiūros darbininkas

0,75/1

MMA

19.

Budėtojas

2/2

MMA

20.

Valytojas

3/4

MMA

21.

Kiemsargis

1/1

MMA

*- mėnesinis darbo užmokestis pagal pareigybę neatskaičius gyventojų pajamų mokesčio ir valstybinio socialinio draudimo įmokų

** Vadovaujantis LRV 2003-04-18 nutarimu Nr. 480 (Žin., 2003, Nr. 38-1739) 18pt.