Matematikos olimpiada "Skaičiukas"

2024 metai

2024 m. Kauno ,,Varpelio" pradinėje mokykloje vykusi matematikos olimpiada ,,Skaičiukas-2024" skatina moksleivių susidomėjimą matematika, ugdo jų gebėjimus bei talentą. Olimpiadoje dalyvavo 10 mokinių iš įvairių Kauno miesto mokyklų. Pirmąją vietą šioje olimpiadoje užėmė Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazijos mokinys, kuris surinko daugiausiai 15 iš 17 taškų. Antrą vietą - Kauno ,,Varpelio" pradinės mokyklos mokinys, surinkęs 12 taškų. Trečią vietą, po lygiai 11 surinkus taškų, pasidalino KTU inžinerijos licėjaus ir Kauno Pilėnų progimnazijos mokiniai.

Visus nugalėtojus nuoširdžiai sveikiname ir dėkojame už jų pastangas bei dalyvavimą. Jų pasiekimai ne tik liudija apie jų gabumus matematikai  ir darbštumą, bet ir kelia pasididžiavimą jų mokyklos bendruomenei.

2022 metai

Kauno „Varpelio“ pradinėje mokykloje 2022 balandžio 20 dieną vyko miesto ketvirtų klasių mokinių matematikos olimpiada. Džiaugiamės visais dalyviais, juos ruošusiais mokytojais bei pasiektais rezultatais. Nors dalyvių buvo ne tiek daug, tik devyniolika, bet tai patys drąsiausi, tikintys savo jėgomis ir žengiantys dideliais žingsniais į priekį vaikai. Norime pasidžiaugti, kad maksimalų galimų balų skaičių surinko net dviejų mokyklų atstovai, tai KTU Inžinerijos licėjaus ir  Panemunės pradinės mokyklos. Puikiai pasisekė ir  Prano  Mašioto pradinei mokyklai, Petrašiūnų progimnazijos bei Milikonių progimnazijos atstovams. Visi išvardintų mokyklų mokiniai yra kviečiami  dalyvauti respublikinėje matematikos olimpiadoje  Vilniuje. Visiems didžiausios sėkmės, kartu mes galime daugiau.

Kauno „Varpelio“ pradinės mokyklos bendruomenės vardu už dalyvavimą dėkoja mokyklos direktorė Daina Gitana Paražinskienė.

KETVIRTŲ KLASIŲ MOKINIŲ MATEMATIKOS OLIMPIADOS
,,SKAIČIUKAS – 2022” REZULTATAI

2018 metai

Kauno ,,Varpelio’’ pradinėje mokykloje balandžio 5 dieną vyko ketvirtų klasių mokiniųmatematikos olimpiada ,,Skaičiukas – 2018’’. Olimpiadoje dalyvavo 31 Kauno miesto mokyklų ketvirtų klasių mokinys. Dalyvius pasveikino ,,Varpelio” pradinės mokyklos folklorinis ansamblis ,,Žiogeliai”. 
Mokiniams teko įveikti 14 sudėtingų užduočių. Svarbūs buvo ne tik teisingi atsakymai, bet ir sprendimo greitis. Baigus spręsti uždavinius mokiniams teko dar vienas išbandymas Activ Inspirepultelių programa. Tai leido labai operatyviai pamatyti savo sprendimo rezultatus ir sužinotikuriems labiausiai pavyko matematikos olimpiadoje. 
Pirmą vietą ir daugiausiai taškų surinko Adomas Lauritėnas atstovavęs Kauno technologijosuniversiteto Vaižganto progimnaziją. II vieta atiteko Robertui Juknevičiui iš Kauno TadoIvanausko progimnazijos bei dvi III vietos atiteko Vytui Daukšai KTU Inžinerijos licėjausmokiniui bei Faustei Kuršaitei Kauno ,,Ryto“ pradinės mokyklos mokinei. 
Visi olimpiados dalyviai apdovanoti padėkos raštais, atminimo nuotraukomis bei dovanėlėmis. Dėkojame Kauno miesto pradinio ugdymo Gabių vaikų iniciatyvinei grupei už pagalbą rengiantužduotis ir organizuojant renginį. Tikimės, kad visi dalyviai turiningai praleido laiką.  

KETVIRTŲ KLASIŲ MOKINIŲ MATEMATIKOS OLIMPIADOS REZULTATAI 2018

2017 metai

Kauno ,,Varpelio’’ pradinėje mokykloje balandžio 7 dieną vyko ketvirtų klasių mokinių matematikos olimpiada ,,Skaičiukas – 2017’’. Olimpiadoje dalyvavo iš 39 Kauno miesto mokyklų ketvirtų klasių mokiniai. Olimpiados dalyvius pasveikino mokyklos direktorė Daina Gitana Paražinskienė. Mokiniams teko įveikti 14 sudėtingų užduočių. Svarbūs buvo ne tik teisingi atsakymai, bet ir sprendimo greitis. Baigus spręsti uždavinius mokiniams teko dar vienas išbandymas Activ Inspire pultelių programa. Tai leido labai operatyviai pamatyti savo sprendimo rezultatus ir sužinoti kuriems labiausiai pavyko matematikos olimpiadoje. 

Vienodą taškų skaičių surinko 4 mokiniai – po 13 taškų, tačiau pagal parašymo greitį pirmą vieną užėmė Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus mokinys Rimkus Tomas. Antrą vieną Kauno Prano Mašioto pradinė mokykla – Noreika Kasparas. Trečią vietą – Kauno Rokų gimnazijos mokinys Steponavičius Kipras. Visi olimpiados dalyviai apdovanoti padėkos raštais, atminimo nuotraukomis bei dovanėlėmis. 
Sveikiname visus dalyvius ir nugalėtojus.

KETVIRTŲ KLASIŲ MOKINIŲ MATEMATIKOS OLIMPIADOS REZULTATAI 2017

2016 metai

Už lango pavasaris, o mokyklose pats darbymetis. Visi nori pasimatuoti, sužinoti pasitikrinti ko ir kiek išmoko, keliais laipteliais aukštyn palypėjo. Kauno ,,Varpelio“ pradinėje mokykloje jau treti metai iš eilės vyko Kauno miesto ketvirtų klasių mokinių matematikos olimpiada ,,Skaičiukas -  2016“. Vėl džiaugėmės gausiu būriu svečių. Olimpiadoje dalyvavo 42 mokyklų atstovai. Visus dalyvius ir juo atlydėjusius mokytojus pasveikino mokyklos direktorė Daina Gitana Paražinskienė ir palinkėjo sėkmingos kelionės į skaičiukų šalį.Per 45 minutes mokiniai turėjo įveikti 14 užduočių.  Dalyviai žinojo, kad svarbus ne tik teisingas , bet ir greitas sprendimas. Atlikus visas užduotis mokiniai Activ Inspire pultelių pagalba pažymėjo gautus atsakymus ir galėjo tuoj pat pamatyti bei įsivertinti savo sėkmes ir nesėkmes.Kol mokiniai sprendė gautas užduotis, juos atlydėję mokytojai turėjo galimybę išklausyti Kauno Dainavos pagrindinės mokyklos direktorės, Jolantos Vengalienės, pranešimą apie naujai išleistus vadovėlius ir jų galimybes, bei mokytojo teisę pasirinkti su kuo, kaip ir kokiomis priemonėmis jis gali pasiekti geriausių rezultatų.  Kaip ir kiekvienoje olimpiadoje, taip ir šioje, vieniems pavyko geriau, kitiems šiek tiek prasčiau, bet visi turime pasidžiaugti, kad auginame tokius vaikus, kurie nebijo iššūkių, nebijo parodyti savo gebėjimų. Pirma vieta galėjo džiaugtis Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazijos mokinys Laurynas Sinkevičius, kuris įveikė visas užduotis be klaidų. Antros vietos laimėtoju tapo Kauno mokyklos – darželio ,,Šviesa‘ atstovas Pijus Tamošiūnas, kuriam kelios užduotys buvo kiek sunkesnės. Trečios vietos laimėtojas – Ąžuolas Vidmantas, atstovaujantis Kauno Senamiesčio progimnaziją.Visi renginio dalyviai buvo apdovanoti padėkos raštais ir dovanėlėmis. Tikimės, kad ir kitais metais galėsime susitikti Kauno miesto ketvirtų klasių mokinių matematikos olimpiadoje ,,Skaičiukas – 2017“. Vieta ta pati, o dėl laiko susitarsime.

KETVIRTŲ KLASIŲ MOKINIŲ MATEMATIKOS OLIMPIADOS REZULTATAI 2016

2015 metai

2015 m. balandžio 9 dieną Kauno ,,Varpelio“ pradinėje mokykloje vyko graži gabių matematikų šventė "Skaičiukas-2015“. Norime pasidžiaugti visais dalyviais ir jų pasiektais rezultatais.  Viso olimpiadoje dalyvavo 44-ių mokyklų atstovai, puikiai pasirodė Kauno "Ryto“ pradinės mokyklos mokinys Pijus Abukauskas-I vieta, Kauno Aleksandro Stulginskio mokyklos-daugiafunkcinio centro mokinys Matas Raugevičius-II vieta bei Kauno "Atžalyno“ mokinė Gytė Sprainytė-III vieta. Tikimės, kad neįvertintų neliko. Lauksime naujų dalyvių jau kitais metasi. 

Nuoširdžiai dėkojame visoms mokytojoms, tėveliams ir seneliams, kurie savo dalyvavimu ne tik palaikė jaunuosius matematikus, bet ir pagerbė mokyklą, kurioje vyko renginys. Visiems didelės sėkmės ir naujų laimėjimų.

KETVIRTŲ KLASIŲ MOKINIŲ MATEMATIKOS OLIMPIADOS REZULTATAI 2015

2014 metai

Kauno ,,Varpelio’’ pradinėje mokykloje gegužės 8 dieną vyko ketvirtų klasių mokinių matematikos olimpiada ,,Skaičiukas – 2014’’. Olimpiadoje dalyvavo iš 44 Kauno miesto mokyklų ketvirtų klasių mokiniai. Olimpiados dalyvius pasveikino mokyklos direktorė Daina Gitana Paražinskienė su šauniais ,,Varpelio’’ mokyklos meno kolektyvais. 
Mokiniams teko įveikti 14 sudėtingų užduočių. Svarbūs buvo ne tik teisingi atsakymai, bet ir sprendimo greitis. Baigus spręsti uždavinius mokiniams teko dar vienas išbandymas Activ Inspire pultelių programa. Tai leido labai operatyviai pamatyti savo sprendimo rezultatus ir sužinoti kuriems labiausiai pavyko matematikos olimpiadoje.
Pirmą vietą ir daugiausiai taškų surinko Tauras Treikauskas atstovavęs Kauno Panemunės pradinę mokyklą. II-III vietas pasidalino Kauno ,,Vyturio‘‘ katalikiškos mokyklos ketvirtokas Martas Vobolis bei dvi III vietos atiteko Edui Kačerginskiui Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos mokiniui bei Aistei Daukševičiūtei Kauno Milikonių vidurinės mokyklos mokiniai. Visi olimpiados dalyviai apdovanoti padėkos raštais, atminimo nuotraukomis bei dovanėlėmis. 

Dėkojame Kauno miesto pradinio ugdymo Gabių vaikų iniciatyvinei grupei už pagalbą rengiant užduotis ir gerbiamai kuratorei Diletai Tindžiulienei.

Tikimės, kad visi gerai praleido laiką.