Erasmus+ projektas „Mokytojų mokymo programa gabiems ir talentingiems mokiniams ugdyti“ (GATE).

Mūsų mokykla kaip asocijuotas partneris, atsakingas už patirties ir gerųjų praktikų priėmimą ir dalijimąsi, metodinės medžiagos testavimą, dalyvavimą mokymuose ir grįžtamojo ryšio teikimą bei viešinimą, prisijungė prie tarptautinio Erasmus+ projekto „Mokytojų mokymo programa gabiems ir talentingiems mokiniams ugdyti“ (GATE). 
Išvertus iš anglų kalbos „GATE“ reiškia „VARTAI“, tad su ta idėja, kad naujos žinios ir įgūdžiai, pagilintos kompetencijos, išmoktos pamokos, perimta patirtis atvers mūsų mokytojams naujas galimybes, o svarbiausia, tai, kad visa tai, per mokymosi turinį ir papildomas veiklas bus perduoda mokiniams, jungiamės į projektą. 
„GATE“ projekto pirminė tikslinė grupė yra  pradinio ugdymo mokytojai, mentoriai, kurie ugdo gabius vaikus klasėse ir/arba įgyvendina gabių vaikų programas. Galutinė tikslinė grupė - gabūs mokiniai, kurie šiame projekte tai:
I. „Mokiniai, kurių IQ yra ne mažesnis kaip du standartiniai nuokrypiai nuo vidurkio (ne mažiau kaip 130 IQ)“
II. „Mokiniai, kurie atlieka arba turi galimybę atlikti aukštesnio lygio užduotis ir veiklas, palyginti su jų bendraamžiais“ (Subotnik ir kt., 2012).
Projektu "GATE" siekiama ugdyti pradinio ugdymo mokytojų, mentorių kompetencijas ir įgūdžius, siekiant padėti gabiems ir talentingiems mokiniams (8-11 metų) išnaudoti visą savo potencialą.
Siekiant įgyvendinti šį platų tikslą, projektas taip pat numato šiuos 4 konkrečius uždavinius:
sukurti pažangią mokymo metodiką gabiems ir talentingiems mokiniams ugdyti;
sukurti mokymo programą pradinio ugdymo mokytojams;
didinti gabių mokinių su prastais pasiekimais STEAM dalykų srityje akademinius rezultatus;
didinti mokytojų, mentorių, mokyklų darbuotojų, valdžios institucijų ir švietimo ekspertų sąmoningumą apie gabius ir talentingus mokinius bei jų ugdymą.
"GATE" projekte numatomi du pagrindiniai apčiuopiami rezultatai:
- GATE metodinė medžiaga. Nauja mokymo metodika gabiems ir talentingiems mokiniams ugdyti, kuri sujungs socialinį ir emocinį mokymąsi ir STEAM metodiką.
-GATE mokymo programa. Mokymo programa pradinio ugdymo mokytojams ir susijusi su parengta metodine medžiaga. Ją sudarys mažiausiai 4 moduliai:
Gabių ir talentingų mokinių mokymo praktikos teorinis pagrindas ir apžvalga bei gerosios praktikos pavyzdžiai;
 Gabių ir talentingų mokinių mokymas pradinėje mokykloje;
Mokymas tik gabių ir talentingų mokinių klasėse;
Analizės ir vertinimo priemonės mokytojams.
Bendradarbiausime su kitomis į projektą įsijungusiomis mokyklomis, projekto koordinatoriais VšĮ „eMundus“ komanda, Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija, kuri įgyvendina Tarptautinę Lietuvos-Izraelio gabių vaikų ugdymo programą „Gifted“. 
Projekte turinį kuruojantis partneris Izraelio gabių vaikų centras "RonVardi" centras, kuris turi patirtį daugiau kaip 30 metų šioje srityje. Taip pat dalyvauja partneriai iš Latvijos ISMA universitetas ir partneriai iš Bulgarijos Zinev Art Technologies. 
Daugiau apie projektą: https://www.gate2gifted.eu
Projekto socialinis tinklas: https://www.facebook.com/Gate2gifted
Projektas finansuojamas Europos Komisijos ir vykdomas pagal Erasmus+ programą, Bendradarbiavimo partnerystės mokyklinio ugdymo srityje.