Erasmus+

„VARPELIS“ VĖL TARPTAUTINIUOSE VANDENYSE!

 Norime pasidžiaugti, kad „Varpelio“ pradinė mokykla laimėjo dotaciją programos „Erasmus+“  1 pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo mobilumo projekto Nr. 2018-1-LT01-KA101-046732 „GABIŲ MOKINIŲ UGDYMO PROGRAMOS PLĖTRA IR MODERNIZAVIMAS“ įgyvendinimui.

Projekto sumanymą ir poreikį nulėmė mokyklos strateginio plano tikslas: bendradarbiaujant su mokyklos bendruomene siekti aukštų akademinių pasiekimų, naudojant IKT, ugdant mokėjimo mokytis, gamtamokslinių įgūdžių kompetencijas modernioje mokykloje. 

Mūsų mokykloje įkurta Respublikinė gabumų ugdymo akademija ,,Smalsutis‘‘ apima tris akademines sritis: lietuvių kalbos, matematikos ir pasaulio pažinimo. Atsirado poreikis pakelti mokyklos kokybę į aukštesnį lygį,  atnaujinant visų trijų sričių programas bei prijungiant anglų kalbą kaip ketvirtą akademinę sritį, t.y. sukurti anglų k. mokymo modulį, paremtą dalyko ir kalbos integruoto mokymo(si) (angl. Content and Language Integrated Learning ( CLIL)  metodika. CLIL formos pranašumas yra tas, kad juo siekiama plėtoti tiek dalyko, tiek kalbos, kuria šio dalyko mokoma, žinias ir gebėjimus, dalyką ir kalbą laikant vienodai svarbiais. Tai leistų gabiems mokiniams naujai pažvelgti į juos dominančius dalykus, pagilinti, praplėsti ir pritaikyti pasaulio pažinimo, matematikos, gimtosios kalbos ir anglų kalbos žinias bei IKT įgūdžius, ugdant bendrąsias kompetencijas (mokėjimo mokytis, komunikavimo, pažinimo, iniciatyvumo, kūrybingumo ir asmenines).

Mokytojai  pasidalins kursuose įgytomis žiniomis ir gerąja patirtimi su mokyklos kolegomis. Tai leis atsinaujinti visiems mokyklos mokytojams ir modernizuoti gabumų ugdymo sistemą bei turėti anglų kalbos mokymo modulį gabiems mokiniams. Pokytis skatins mokyklos bendruomenės atvirumą pasauliui ir tarptautiškumą.

 Projektą inicijavo, rengė ir koordinuoja anglų k. mokytojos AURIKA JONAUSKIENĖ ir GIEDRĖ SLATKEVIČIŪTĖ.

ANGLŲ MOKYTOJOS TARPTAUTINIUOSE VANDENYSE!


2018 m. Spalio 1-14 dienomis anglų k. mokytojos Aurika Jonauskienė ir Giedrė Slatkevičiūtė
dalyvavo kvalifikacijos kėlimo kursuose Portsmouth mieste, Jungtinėje Karalystėje pagal
programą „Erasmus+“  1 pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo mobilumo projektą Nr. 2018-1-
LT01-KA101-046732 „GABIŲ MOKINIŲ UGDYMO PROGRAMOS PLĖTRA IR
MODERNIZAVIMAS“.

Kursų metu mokytojos išbandė CLIL metodiką, gilino anglų kalbos žinias, susipažino
su Jungtinės Karalystės edukacine sistema. Buvo sudarytos galimybės aplankyti 2 Jungtinės
Karalystės pradines mokyklas, stebėti įprastas mokyklines pamokas, mokytojų bei mokinių darbą.
Mokytojos kartu dirbo ir dalinosi patirtimi darbo grupėje su kolegėmis iš Prancūzijos,

Danijos, Švedijos, Slovakijos ir Čekijos.

„Erasmus+“ KURSAI JUNGTINĖJE KARALYSTĖJE

2019 m. Vasario mėnesį,  11-24 dienomis Kauno  "Varpelio“ pradinės mokyklos šešių narių komanda, direktorė Daina Gitana Paražinskienė, pavaduotoja ugdymui Loreta Stanaitienė, mokytojos Solveiga Nalivaikienė, Lina Dubosaitė, Rūta Žarskienė ir Rasa Kukienė dalyvavo kvalifikacijos kėlimo kursuose Ekseterio mieste, Jungtinėje Karalystėje pagal programą „Erasmus+“  1 pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo mobilumo projektą Nr. 2018-1-LT01-KA101-046732 „GABIŲ MOKINIŲ UGDYMO PROGRAMOS PLĖTRA IR MODERNIZAVIMAS“. Kursų metu mokytojos tobulino anglų kalbos įgūdžius, išbandė CLIL metodiką, bendravo ir bendradarbiavo su Jungtinės Karalystės pedagogais, gilinosi ir domėjosi jų edukacine sistema. Buvo sudarytos galimybės aplankyti 2 Jungtinės Karalystės pradines mokyklas, stebėti įprastas mokyklines pamokas, mokytojų bei mokinių darbą. Mokytojos kartu dirbo ir dalinosi patirtimi darbo grupėje su kolegomis iš Prancūzijos, Portugalijos, Vokietijos, Martinikos. Visos dalyvavo tiek formaliuose, tiek edukaciniuose užsiėmimuose, susipažino ne tik su Anglijos švietimo sistema, bet prisilietė ir prie kultūrinio paveldo, užmezgė naujus ryšius su kitų šalių pedagogais, kurie sėkmingai vystomi bendraujant ne tik mokytojams, bet ir mokiniams. Vaikai turi galimybę gilinti anglų kalbos žinias, bendrąjį kitų šalių kultūrų supratimą, bendraudami laiškais.