Tarptautinė mokytojų diena

2019 m. spalio 4 d. mokytojai buvo pakviesti į koncertą. Vaikai apdovanojo mokytojus savo rankomis sukurtomis rudeninėmis puokštėmis. Pradžiugino daina, eilėmis, šokiais ir smuiko bei gitaros garsais. Ypač sujaudino nuoširdūs tėvelių padėkos žodžiai.
Ketvirtų klasių mokytojos