„Išradimas pakeitęs gyvenimą – elektra“

Gegužės 7 d. Ketvirtokai įtvirtino įgytas žinias apie elektrą edukacinėje pamokoje 

Tikslas - susipažinti su elektros istorija, apšvietimo evoliucija, raida ir palyginti senųjų ir šių laikų elektros apšvietimą. Sužinoti, kaip atsiradus elektrai ir apšvietimui keitėsi kultūrinis žmonių gyvenimas. 
Uždaviniai: 1. Supažindinti su apšvietimu ir palyginti senovinius apšvietimo būdus su šiuolaikiniais. 
2. Ugdyti techninius, konstrukcinius, kūrybinius ir meninius įgūdžius, bei gilinti į istorijos, fizikos kultūros pažinimą.
 3. Padėti mokiniams suprasti, kaip vyko technikos kultūros pažanga.
 4. Sukurti robotuko modelį ir sujungti elektros grandinę su LED lempute. 
Mokytojos Vida, Asta, Rita