Informacija dėl priėmimo

Š. m. birželio 4 d. mokyklos internetinėje svetainėje bus paskelbti:

  • Priimtų ir nepriimtų į pirmas klases mokinių sąrašai*;
  • Priimtų ir nepriimtų į priešmokyklinę grupę vaikų sąrašai*.

 
*- Vaiko kodas programoje (kurį sudaro 10 simbolių) ir vaiko vardas