Informacija dėl mokinių atostogų

Gerb. tėveliai,

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4d nutarimo Nr.1226 ,,Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo" pakeitimo" 2020 m. gruodžio 7 d. Nr. 1364

2.2.9.7. mokiniams, besimokantiems pagal pradinio ugdymo programą, atostogos skelbiamos nuo 2020 m. gruodžio 14 d. iki 20201 m. sausio 3d.

Mokinių pirmas pusmetis baigiasi 2021 m. sausio 18 d.

Mokyklos administracija