Geri darbai

2c klasės mokinukai perėmė "Gerų darbų" estafetę ir šiandien klijavo, mokyklos bibliotekoje esančius vadovėlius. 
Vaikai stebėjosi suplėšytais vadovėliais. Saugokime knygas!