Aktualūs algoritmai UGDYMUI ir visuomenei esant Covid-19 atvejui

Atnaujinti algoritmai UGDYMUI ir visuomenei