4 kl. anglų kalbos ir informacinių technologijų integruotas renginys „Window on the World“

Birželio 3 d. įvyko nuotolinis ketvirtų klasių mokinių anglų kalbos ir informacinių technologijų integruotas renginys „Window on the World“. Tai baigiamasis renginys, skirtas pademonstruoti, ką mokiniai išmoko antroje, trečioje bei ketvirtoje klasėse. Renginio metu mokiniai ne tik rungėsi vieni su kitais, bet ir lavino anglų kalbos įgūdžius, atliko užduotis, susijusias su Europos bei britų kultūra, bendravo naudodami IKT, stiprino susitarimo, bendrų sprendimų priėmimo bei dalinimosi žiniomis kompetencijas. Kiekviena klasė pristatė savo namų darbus, t.y. nufilmuotą pasirinktą dainą bei pateiktis apie savo klasę. Renginio vertinimo komisijos nariai vertino užduočių atlikimą, paskelbė nugalėtojus bei juos apdovanojo diplomais ir saldžiais prizais. Buvo vertinamas originalumas, kūrybiškumas, artistiškumas, kalbos tikslumas, laisvumas bei sklandumas. Džiaugiamės visų klasių mokinių aktyviu dalyvavimu bei sveikiname 4c užėmusią I-ąją vietą!
Renginį „Window on the World“ organizavo anglų kalbos vyr. mokytojos Aurika J. Jonauskienė ir Giedrė Slatkevičiūtė.