3b ir 3d klasės lankėsi Anykščiuose

3b ir 3d klasės lankėsi Anykščiuose. Ten aplankėme A. Baranausko klėtelę, sužinojome kaip kuriami akmeniniai paveikslai, domėjomės Siaurojo geležinkelio istorija  ,susipažinome su senoviniais amatais Arklio muziejuje.