3 D klasės mokiniai paminėjo Vasario 16-ąja

Per technologijos pamokas 3 d klasės mokiniai mokėsi nerti vąšeliu. Iš nunertų pynelių suklijavo Lietuvos trispalvę, Vasario 16-ąjai paminėti.