Priėmimas

PRADINIS IR PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS

 

Kviečiame mokytis Kauno ,,Varpelio“ pradinėje mokykloje  pagal priešmokyklinio ugdymo ir pradinio ugdymo programą.

 • Pateikti prašymus mokytis 2020–2021 m. m. galima nuo 2020 m. balandžio 15 d. 12.00 val. Įsakymas Nr. 38-81
 • Prašymus teikti elektroniniu būdu per Kauno miesto savivaldybės informacinę sistemą http://imokykla.kaunas.lt
 • Registracija baigiasi 2020 m. gegužės 31 d. Po 2020 m. gegužės 31 d. prašymus galima teikti konkrečiai mokyklai, tik atvykus į ją.
 • SVARBU – prašymo padavimo data ir laikas neturi jokios įtakos priimamų asmenų eiliškumui.

Į1 -3 klasę priimtų/nepriimtų  vaikų sąrašas

Į priešmokyklinę priimtų/ nepriimtų vaikų sąrašas

Kauno bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų žemėlapiai:

 Į teritoriją įeinantys adresai.

Vadovaujantis Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu, pirmumo teise į  pradinę mokyklą priimami vaikai:

 • kurių deklaruota gyvenamoji vieta yra pradinei mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje;
 • dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių;
 • mokykloje jau besimokančių mokinių broliai ir seserys.

Į laisvas vietas gali būti priimti mokiniai,  negyvenantys pradinės mokyklos aptarnavimo teritorijoje ar gyvenantys gretimoje savivaldybėje.

Pirmumo teise priimami asmenys:

 • dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių;
 • mokykloje jau besimokančių mokinių broliai ir seserys
 • taip pat arčiausiai mokyklos gyvenantys asmenys.

DOKUMENTAI, KURIUOS TURI PATEIKTI Į PRADINĘ MOKYKLĄ PRIIMAMI ASMENYS:

 • Vaiko gimimo liudijimo kopija (pateikti birželio 10-12 d.).
 • Pažyma apie vaiko sveikatą (pateikti iki rugsėjo 1 d. klasės mokytojai).
 • Priešmokyklinio ugdymo pedagogo aprašą apie vaiko pasiekimus (pateikti birželio 10-12 d.).
 • Specialiųjų poreikių asmenys teisės aktų nustatyta tvarka papildomai pateikia specialiuosius poreikius įrodančių dokumentų kopijas el. paštu: pradine@varpeliom.kaunas.lm.lt iki gegužės 31 d.
 • Dokumentai priimami pradinės mokyklos raštinėje, birželio 10-12 darbo dienomis nuo 9.00 iki 15 val.

Nuo rugpjūčio 1 d. iki mokslo metų pabaigos mokiniai priimami tik į pradinėje mokykloje esančias laisvas vietas.

2020-2021 m. m. pradinėje mokykloje  komplektuojamos:

 • viena priešmokyklinio ugdymo grupė (20 vaikų);
 • keturios pirmos klasės po 24 mokinius;

Šiuo metu pradinėje mokykloje  laisvų vietų nėra.

Kauno "Varpelio" pradinės mokyklos priėmimo reglamentas

MOKYKLINĖS UNIFORMOS

Nuo 2020-03-01 Kauno „Varpelio“ pradinės mokyklos uniformas galite

įsigyti 8TOGO parduotuvėje PLC Mega arba internetu www.8togo.lt