Aktualūs dokumentai

Mokyklos nuostatai

Mokyklos nuostatus galite atsisiųsti

Pažangos ir pasiekimų vertinimo principai

MOKINIŲ PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS TVARKOS APRAŠAS

Mokytojų, tėvų ir mokinių pareigos

Kauno  ,,Varpelio“  pradinės  mokyklos  vidaus darbo taisyklės