Aktualūs dokumentai

KAUNO „VARPELIO“ PRADINĖS MOKYKLOS BEVIELIO INTERNETO PRIEIGOS NAUDOJIMO TAISYKLĖS

Bevielio interneto naudojimo taisyklės

Mokyklos nuostatai

Mokyklos nuostatus galite atsisiųsti. Nuostatų patvirtinimas

Pažangos ir pasiekimų vertinimo principai

MOKINIŲ PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS TVARKOS APRAŠAS 2021-2022 m.m.

Mokytojų, tėvų ir mokinių pareigos

Kauno  ,,Varpelio“  pradinės  mokyklos  vidaus darbo taisyklės