Pedagogai

Vardas, pavardė

Išsilavinimas

Mokomieji dalykai

Pareigos

Telefono numeris

El. pašto adresas

Daina Gitana Paražinskienė

Aukštasis, 
pedagoginis

Papildomas 
ugdymas

Direktorė

8-37-331421

direktore@varpeliom.kaunas.lm.lt

Loreta Stanaitienė

Aukštasis, 
pedagoginis

Etika

Direktorės pavaduotoja 
ugdymui

8-37-438081

pradine@varpeliom.kaunas.lm.lt

Diana Šukienė

Aukštasis, 
pedagoginis

Logopedė

Logopedė

8-37-331421

pradine@varpeliom.kaunas.lm.lt

Irena Venckuvienė

Aukštasis

Bibliotekos vedėja

Bibliotekos vedėja

8-37-331421

pradine@varpeliom.kaunas.lm.lt

Asta Laukaitienė

Aukštasis, 
pedagoginis

Pradinis ugdymas

 

8-37-331421

pradine@varpeliom.kaunas.lm.lt

Rasa Kukienė

Aukštasis, 
pedagoginis

Pradinis ugdymas

 

8-37-331421

pradine@varpeliom.kaunas.lm.lt

Emilija Aksamitauskienė

Aukštasis, 
pedagoginis

Pradinis ugdymas

 

8-37-331421

pradine@varpeliom.kaunas.lm.lt

Rasa Domeikienė

Aukštasis, 
pedagoginis

Pradinis ugdymas

 

8-37-331421

pradine@varpeliom.kaunas.lm.lt

Lina Dubosaitė

Aukštasis, 
pedagoginis

Pradinis ugdymas

 

8-37-331421

pradine@varpeliom.kaunas.lm.lt

Danutė Mockienė

Aukštasis, 
pedagoginis

Pradinis ugdymas

 

8-37-331421

pradine@varpeliom.kaunas.lm.lt

Aima Daujotienė

Aukštasis, 
pedagoginis

Pradinis ugdymas

 

8-37-331421

pradine@varpeliom.kaunas.lm.lt

Ramunė Žadvydienė

Aukštasis, 
pedagoginis

Pradinis 
ugdymas

 

8-37-331421

pradine@varpeliom.kaunas.lm.lt

Solveiga Nalivaikienė

Aukštasis, 
pedagoginis

Pradinis ugdymas

 

8-37-331421

pradine@varpeliom.kaunas.lm.lt

Vida Virbickaitė

Aukštasis, 
pedagoginis

Pradinis ugdymas

 

8-37-331421

pradine@varpeliom.kaunas.lm.lt

Rūta Žarskienė

Aukštasis, 
pedagoginis

Pradinis ugdymas

 

8-37-331421

pradine@varpeliom.kaunas.lm.lt

Zita Kundrotienė

Aukštasis, 
pedagoginis

Pradinis ugdymas

 

8-37-331421

pradine@varpeliom.kaunas.lm.lt

Nijolė Palionienė

Aukštasis, 
pedagoginis

Pradinis ugdymas

 

8-37-331421

pradine@varpeliom.kaunas.lm.lt

Ovidija Budnikienė

Aukštasis, 
pedagoginis

Pradinis ugdymas

 

8-37-331421

pradine@varpeliom.kaunas.lm.lt

Rita Kapočienė

Aukštasis, 
pedagoginis

Pradinis ugdymas

 

8-37-331421

pradine@varpeliom.kaunas.lm.lt

Živilė Benokraitienė Aukštasis, 
pedagoginis

Priešmokyklinis ugdymas

  8-37-331421 pradine@varpeliom.kaunas.lm.lt

Darius Venčkauskas

Aukštasis, 
pedagoginis

Dorinis ugdymas - 
tikyba

 

8-37-331421

pradine@varpeliom.kaunas.lm.lt

Aurika Jonauskienė

Aukštasis, 
pedagoginis

Užsienio kalba – 
anglų k.

 

8-37-331421

pradine@varpeliom.kaunas.lm.lt

Rita Nekrošytė

Aukštasis, 
pedagoginis

Užsienio kalba – 
anglų k.

 

8-37-331421

pradine@varpeliom.kaunas.lm.lt

Mindaugas Kalniūnas

Aukštesnysis, 
pedagoginis

Šokis

 

8-37-331421

pradine@varpeliom.kaunas.lm.lt

Gabrielė Valašinaitė Aukštasis, 
pedagoginis
Fizinio ugdymo mokytoja   8-37-331421 pradine@varpeliom.kaunas.lm.lt

Ieva Puikytė

Aukštasis, 
pedagoginis

Socialinė pedagogė

 

8-37-331421

pradine@varpeliom.kaunas.lm.lt