Darbo užmokestis

Informacija apie darbuotojų vidutinį darbo užmokestį

Informacija apie Kauno "Varpelio" pradinės mokyklos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Kauno Varpelio pradinės mokyklos darbuotojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis eurais neatskaičius mokesčių

Eil. Nr.

Pareigybių pavadinimas

Pareigybių skaičius

Vidutinis darbo užmokestis (bruto*) 2019 m. 

1.

Direktorė

1/1

Neskelbiama**

2.

Direktorės pavaduotoja ugdymui

1/2

Neskelbiama**

3.

Mokytojai metodininkai

1/9

1356

4.

Vyresnieji mokytojai

1/11

1243

5.

Mokytojai neformaliojo ugdymo

1/5

135

6.

Psichologas

1/1

Neskelbiama**

7.

Socialinis pedagogas

1/1

Neskelbiama**

8.

Logopedas

1/1

Neskelbiama**

9.

Bibliotekininkas

1/1

Neskelbiama**

10.

IKT Specialistas

0,5/1

Neskelbiama**

11.

Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams

1/1

Neskelbiama**

12.

Raštvedys

1/1

Neskelbiama**

13.

Archyvaras

0,5/1

Neskelbiama**

14.

Neformaliojo ugdymo organizatorius

1/1

Neskelbiama**

15.

Pastatų priežiūros darbininkas

0,75/1

MMA

16.

Budėtojas

2/2

MMA

17.

Valytojas

3,75/4

MMA

18.

Kiemsargis

0,75/1

MMA

 

*- mėnesinis darbo užmokestis pagal pareigybę neatskaičius gyventojų pajamų mokesčio ir valstybinio socialinio draudimo įmokų
** Vadovaujantis LRV 2003-04-18 nutarimu Nr. 480 (Žin., 2003, Nr. 38-1739) 18pt.