Mokyklos taryba

Mokyklos taryba

Tarybos pirmininkas - Tomas Simonaitis
Sekretorė -  Zita Kundrotienė

Nariai: Zita Ūsienė, Emilija Aksamitauskienė, Daina Gitana Paražinskienė, Loreta Stanaitienė, Ligita Zakarauskienė, Kristina Kuznecova

Mokyklos tarybos nuostatai

Mokyklos darbo taryba

Tarybos pirmininkė - Aurika Jonauskienė
Sekretorė -  Rasa Domeikienė

Narys - Asta Laukaitienė