Mokinių pasiekimai

Pradinio ugdymo pasiekimai

2011 - 2012 m.m. 

 • Kauno apskr. VPK  diplomas Kauno „Varpelio“ pradinės mokyklos komandai laimėjusiai 4 vietą Kauno miesto teisinių žinių viktorinoje „Būk saugus“
 • Kauno moksleivių aplinkotyros centro padėkos Kauno „Varpelio“ pradinės mokyklos komandai „Vitaminai“ dalyvavimą šventėje „AUGU SVEIKAS“
 • Kauno Algio Žitkevičiaus saugaus vaiko mokyklos pažyma 1a klasės mokiniui Matui Tamulynui už dalyvavimą piešinių konkurse „Maitinuosi sveikas“.
 • Kauno Algio Žitkevičiaus saugaus vaiko mokyklos piešinių diplomas konkurso „Slidus kelias“ laureatams 1c klasės mokiniams Medais Rutkauskaitei ir Martynui Šmaižiui.
 • Kauno apskr. VPK diplomas 3b klasei, laimėjus pirmą vietą konkurse „Gimiau gyventi saugiai“.
 • Kauno moksleivių aplinkotyros centro padėkos raštas Kauno „Varpelio“ pradinės mokyklos mokinių komandai „Ridikai“ už dalyvavimą Kauno miesto ugdymo įstaigų 1-2 klasių mokinių šventėje „Augu sveikas ir stiprus“.
 • Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondas „Gamtos Kengūra 2012” oranžinės kengūros diplomas Mildai Bylaitei, Ignui Kleveckui, Nedai Džiugaitei, Aistei Vazgytei, Paulinai Steponavičiūtei.
 • Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondas „Gamtos Kengūra 2012” sidabrinės kengūros diplomas Ignui Pivoriūnui, Lukui Berui, Ignui Martinkevičiui.
 • Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondas „Gamtos Kengūra 2012” auksinės kengūros diplomas Ievai Tamulionytėi, Edgarui Tribei. 
 • Kauno moksleivių aplinkotyros centro Diplomas Ievai Tamulionytei užėmusiai II-ąją vietą Kauno miesto Jaunųjų gamtos mylėtojų olimpiadoje.
 • Kauno moksleivių aplinkotyros centro padėkos raštas Kauno „Varpelio“ pradinės mokyklos mokinių komandai už sėkmingą dalyvavimą Kauno miesto ugdymo įstaigų mokinių šventėje „Rudens takeliu
 • Diplomas “Raštingiausias Kauno miesto pradinukas 2012” III-ią vietą užėmusioms Augustei Markevičiūtei, Ievai Tamulionytei.
 • Padėka  už dalyvavimą Kauno miesto ugdymo įstaigų 1-4 kl. mok. piešinių parodoje – konkurse ,,Gyveni sveikai - saugai sveikatą" Rokui Janoniui, Rugilei  Ramanauskaitei, Živilei  Budėnaitei
 • Konferencija ,,Noriu augti  sveikas" – pristatymas. Padėka Gabijai Venckevičiūtei  ir  Emiliui  Stasaičiui.
 • L. Berui padėka už dalyvavimą Kauno m. pradinių klasių Informacinių technologijų konkurse. Vyr. mokytoja R. Kukienė
 • G. Greičiui padėka už dalyvavimą Kauno m. prad. kl. popietėje „Gamta ir aš“. Vyr. mokytoja R. Kukienė

2012 - 2013 m.m. 

 • Istorijos Kengūra 2013. Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondas Ugnė Petrauskaitė - Oranžinis diplomas 
 • Konkursas “Geriausia 2012 metų geografų klasė” diplomas - 1 c klasei. Mokytoja Lina Dubosaitė.
 • Tarptautinis B. Petchenik vaikų žemėlapio konkuras “Stebiu pasaulį kaip žaidimą” laureato diplomas Jonui Statkevičiui.
 • UNICUM 2012-2013 Padėkos: I.Junevičiūtei, E.Pundzevičiūtei, K.Ziberkaitei.
 • Pasaulio paž. "Kengūra" - Edgaras Tribė, Ignas Martinkevičius- apdovanojimas Auksinė kengūra.
 • Gamtos “Kengūra” Petra Laukineitytė - oranžinė kengūra;

2013 - 2014 m.m. 

 • Gamtos "Kengūra".  Auksinis diplomas  - Petra Laukineitytė, Neda Vengalytė, Žygimantas Ramonas, Ignas Kirkilionis, Edgaras Tribė, Kristupas Medekša. Sidabrinis diplomas - Radvilas Rumšas, Martynas Judzentavičius, Dovydas Mackevičius, Ieva Baltuškaitė, Marius Petrauskas, Giedrius Vazgys, Gytis Pieškus.  Oranžinis diplomas - Henrikas Otas, Domantas Ivanauskas, D.Ražukaitė, Ignas Martinkevičius, Agnė Rimkevičiūtė, Ainas Jacyna, Nikita Cibulskij, Saulė Oliandraitė, Eglė Žebuolytė, Matas Tamulynas, Ineta Žumbakytė, Dovydas Žižys.
 • Kauno moksleivių aplinkotyros centro ir Kauno apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybosorganizuotas piešinių irplakatų paroda - konkursas“Nedeginkit žolės - ten mūsų namai”: Matas Tamulynas, I-osios vietos laimėtojas, III-os vietos diplomas Saulė Jucytė, A.Macijauskaitė - Diplomas, Skaistė Lapinskaitė III vietos diplomas už piešinį parengtą piešinių parodai. 
  Padėkos: Deividas Babinskas, Haroldas Čekas, Petra Laukineitytė, Nikolas Šemiotas, I.Junevičiūtė, E.Krikčšiūnaitė,K.Lukauskaitė, E.Martusevičiūtė, Greta Jurė, Mantas Markevičius, Austėja Butrimaitė, Eglė Žebuolytė, Medeina Biliūtė, Saulė Oliandraitė, Paulius Užtupas 
 • Kauno m. 4 kl. mokinių pasaulio p.popietėje “Aš ir pasaulis”. Padėkos: Ema Jarmolenko, Marija Venslavičiūtė, Martynas Abraitis.
 • Kauno miesto švietimo įstaigų pradinio ugdymo trečių klasių mokinių viktorina "Protų mūšis - 2014".  I-os vietos laimėtojai Petra Laukineitytė, Radvilas Rumšas, Matas Tamulynas
 • Tarptautinis pradinių klasių mokinių kompiuterinių piešinių konkursas "Pasaka apie carą Saltaną” - diplomas už turiningą refleksiją - Justas Gelžinis.
 • Tarptautinis informatikos ir informacinių technologijų konkursas “Bebras” - Karolis Liutkus užėmė1¬ą vietą Kauno mieste ir 4¬ą vietą Lietuvoje.
 • Domas Griškevičius padėka už dalyvavimą konkurse “Žiemos Angelas”

2014 - 2015 m.m. 

 • Gamtos "Kengūra" 2015. Oranžinis diplomas - Neda Vengalytė, Agnė Rūtelionytė, Ūla Plytninkaitė, Ignas Kirkilionis, Redas Tarabrinas, Martynas Judzentavičius, V. Ušackaitė, T. Šačkus
 • Gamtos "Kengūra" 2015. Sidabrinis diplomas - Kristupas Kleiva, Ieva Baltuškaitė, Jonas Latakas, Domantas Ivanauskas, Ieva Armaitytė, Marius Petrauskas, Žygimantas Ramonas, Matas Tamulynas, Petra Laukineitytė
 • Gamtos "Kengūra" 2015. Auksinis diplomas - Radvilas Rumšas
 • Istorijos Kengūra – 2015. Oranžinis diplomas - Martynas Judzentavičius.
 • MENAR akademija - diplomai: Ievai Armaitytei, Tomui Morkui - už sėkmingą pasirodymą MENAR OLIMPIADOS 2014 užduočių sprendimo ir ANZAR rungtyse.
 • Kauno miesto 1-4 klasių mokinių Jaunųjų gamtos tyrėjų konferencija - Padėkos raštai: Ignui Kirkilioniui, Rusnei Aruodžiūtei, Ernestai Gėgžnaitei, Karoliui Liutkui, Gyčiui Černauskui, Paulai Savulionytei, Augustinui Mockui, Jonas Statkevičius, Urtė Dindaitė, Saulė Cicėnaitė
 • Kauno m. ketvirtų klasių mokinių konkursas – viktorina “Proto mankšta 2015” : Ignui Kirkilioniui, Rokas Kiškionis, Matas Tamulynas, Petra Laukineitytė, Radvilas Rumšas II vieta- diplomas;
 • Tarptautinis kompiuterinių kalėdinių ir naujamečių atvirukų konkursas ,,Žiemos fantazija” Mantas Arnašius- diplomas
 • Tarptautinis kompiuterinių pateikčių konkursas pagal J. Marcinkevičiaus ,,Grybų karas”- diplomas už geriausią darbo pristatymą; Tomas Morkus ir antras diplomas už piešinio komentaro originalumą ir turtingumą Tomui Morkui Padėka už dalyvavimą Juozui Petkevičiui
 • Respublikinis edukacinis konkursas ,,OLYMPIS-2015” lietuvių kalba ir anglų kalbos II laipsnio diplomai: Dominykui Vybornui, Juozui Petkevičiui; III laipsnio diplomai matematika - Dominykas Vybornas; III laipsnio biologijos - Juozui Petkevičiui, Dominykui Vybornui
 • Respublikinis projektas - ,,Giminės medis” padėka Kotrynai Stanaitytei, Joriui Markevičiui, Herkui Markevičiui
 • Kauno m. pradinių klasių mokinių ir jų šeimos narių projektas (stendinių pranešimų paroda) “Mano šeimos vasara” - Matas Tamulynas - laureatas; Martynas Judzendavičius, D. Žižiui – padėka;
 • Kauno m. ketvirtų klasių mokinių pasaulio pažinimo popietė “ Aš ir pasaulis” - Meda Valakevičiūtė, Petra Laukineitytė, Radvilas Rumšas - I vieta
 • Respublikinė stendinių modelių paroda - konkursas “Stebuklingas technikos pasaulis”. Padėka V. Valančiui

Literatūrinėje srityje

2011 - 2012 m.m.

 • Padėkos raštas II a klasės mokiniams Eglei Žebuolytei ir Viliui Dirveliui už sėkmingą dalyvavimą kūrybiniame projekte “Žodelis Širdelėn – 2012”.
 • Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondas „Kalbų Kengūra 2012” (lietuvių kalba) oranžinės kengūros diplomas Ignui Kleveckui, Augustei Markevičiūtei, Simonai Šmitaitei, Mildai Bylaitei, Marijai Juškevičiūtė, Emilei Pundzevičiūtei, Austėjai Saulytei.
 • Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondas „Kalbų Kengūra 2012”(lietuvių kalba) sidabrinės kengūros diplomas Ievai Tamulionytei, Otilijai Žikas, Gyčiui Pieškui, Eiridai Martusevičiūtei, Dominykai Ražukaitei, Eglei Žebuolytei.
 • Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondas „Kalbų Kengūra 2012” (lietuvių kalba) auksinės kengūros diplomas Edgarui Tribei, Ignui Martinkevičiui, Rokui Diedoniui.
 • Živilei Budėnaitei padėka už dalyvavimą  Kauno miesto pradinių klasių mokinių meninio skaitymo konkurse.
 • Diplomas  Živilei Budėnaitei Kauno miesto pradinių klasių mokinių meninio skaitymo konkurse laimėjus III vietą.
 • D. Šabajevaitei padėka už dalyvavimą  Kauno m. pradinių klasių mokinių meninio skaitymo konkurse. Vyr. mokytoja R. Kukienė

2012 - 2013 m.m.

 • Lietuvių kalbos "Kengūra" 2013 . Saulė Daniulaitytė, Ema Jarmolenko, Ugnė Petrauskaitė, Marija  Visockytė, Ugnė  Virvičiūtė, Aurėja Neverdauskytė, Petra Laukineitytė - Oranžinės kengūros diplomas.
 • Lietuvių kalbos "Kengūra" 2013  - sidabrinės Kengūros diplomas- Urtė Dindaitė, Gytis Pieškus, Kristupas Medekša, Ignas Martinkevičius, Radvilas Rumšas
 • Lietuvių kalbos "Kengūra" 2013 - Otilija Žikas, Ineta Žumbakytė  - Auksinė kengūra; 
 • Projektas - konkursas “Žodelis širdelėn -2013” Radvilas Rumšas - laureato diplomas; Jonas Bielskis - nominacija “Dailioji plunksna”

2013 - 2014 m.m. 

 • Etninės kultūros konkurse "Kalbus kalba, darbus dirba" - Padėka "Žvirbliukų" (10 mok.) komandai žinių apie paukštelius nugalėtojams.
 • Lietuvių kalbos "Kengūra". Aukstinis diplomas - Edgaras Tribė, Giedrius Vazgys, Gytis Pieškus, Ignas Martinkevičius. Sidabrinis diplomas - Martynas Judzentavičius, Ainas Jacyna, Domantas Ivanauskas, Agnė Rimkevičiūtė, Aistė Vazgytė, Kristupas Medekša, Petra Laukineitytė, Radvilas Rumšas. Oranžinis diplomai - A.Skietrys, K.Ziberkaitė, R.Diedonis, Enrika Lukošiūtė, Justė Guliavičiūtė, Eglė Žebuolytė, Dovydas Paškevičius, Augustė Chazovaitė
 • Jaunojo pasakoriaus konkursas. Diplomas už geriausiai atliktą jumoristinį pasakojimą: Mantas Arnašius. Diplomas už geriausiai atliktą tautosakinį pasakojimą: Saulė Cicėnaitė
 • Kauno m. 4 kl.lietuvių k.  popietė- viktorina “Žodį po žodžio į širdį sudėsiu” padėka už dalyvavimą dalyvavimą II etape - Eglė Žebuolytė
 • Padėka už dalyvavimą Kauno m. pradinių kl. mokinių meninio skaitymo konkurse „Žodelis – širdelėn - Paulina Steponavičiūtė ir Neda Vengalytė
 • Konkurse ,,Raiškus žodelis’’ - padėka  - A.Skietrys.

2014 - 2015 m.m. 

 • Lietuvių kalbos "Kengūra" 2015 Oranžinės kengūros diplomas - Nerijus Kelmelis, Ūla Vazgytė, Aistė Piligrimaitė, Akvilė Slišajevaitė, Liepa Žemaitė, Ūla Plytninkaitė, Viltė Skėrytė, Ignas Kirkilionis, Paula Savulionytė, Martynas Judzentavičius, Emilija Jakutytė, M. Jurevičiūtė, V. Surantaitė
 • Lietuvių kalbos "Kengūra" 2015 Sidabrinės kengūros diplomas - Neda Vengalytė, Ieva Armaitytė, Henrikas Otas, Ieva Černevičiūtė, Markas Fuksas, Radvilė Garliauskaitė, Matas Tamulynas,  Ineta Žumbakytė, Emilija Goftaitė
 • Lietuvių kalbos "Kengūra" 2015 Auksinės kengūros diplomas - Ieva Baltuškaitė, Karolis Liutkus, Urtė Dindaitė, Martynas Džiugas, Rokas Kiškionis,Rusnė Rutakauskaitė, Aurėja Neverdauskytė, Petra Laukineitytė, Radvilas Rumšas
 • Kalbų Kengūra 2015. Sidabrinės Kengūros diplomas Barborai Ylaitei
 • Kauno m. pradinių klasių meninio skaitymo konkursas: Dominykas Sidauga - padėkos raštas;
 • Kauno m. ketvirtų klasių mokinių raštingumo konkursas “Raštingiausias pradinukas” - Meda Valakevičiūtė, IV vieta; Aurėja Neverdauskytė - padėka;

Pasiekimai matematikos srityje

2011-2012 m.m 

 • Tarptautinio matematikos konkurso „Kengūra“ organizavimo komitetas. Diplomas už labai gerą pasirodymą – 2c klasės mokiniams Gyčiui Pieškui, Ignui Martinkevičiui, patekusiems į geriausiųjų 50-tuką.
 • Tarptautinio matematikos konkurso „Kengūra“ organizavimo komitetas. Diplomas už labai gerą pasirodymą – 1c klasės mokiniui Karoliui Liutkui patekusiam į geriausiųjų 10-tuką.

2012-2013 m.m 

 • Tarptautinė matematikos Kengūra 2013 Ignas Kunigonis 1 vieta tarp mokyklos ketvirtokų.
 • Matematikos “Kengūra” Ignas Kirkilionis - 2 vieta tarp mokyklos antrokų.
 • Matematikos “Kengūra” - Gytis Pieškus pateko į Kauno miesto dešimtuką.
 • Matematikos “Kengūra” - Liutauras Lelevičius pateko į Lietuvos penkiasdešimtuką (22 vieta).
 • Matematikos “Kengūra”  D.Žižys - 3 vieta tarp  mokyklos pirmokų.
 • Matematikos “Kengūra” Jūratė Kaunietytė 3 vieta tarp mokyklos antrokų.

2013-2014 m.m

 • Tarptautinis matematikos konkursas “Kengūra” pasiekimai: Rokas Diedonis- geriausias grupėje. K. Ziberkaitė - geriausių 10-tuke. Geriausiųjų 50-tuke:  Petra Laukineitytė, Martynas Džiugas, Domas Venckus. Rūta Mackevičiūtė buvo pirma pagal mokyklos rezultatus, Ignas Martinkevičius - trečias pagal mokyklos rezultatus.

2014-2015 m.m

 • Matematikos “Kengūra 2015”:

Eivilė Tamelytė, Tijus Šumlinskas, Saulė Vaidelytė pakviesti į ,,Gabių vaikų akademiją’’
Domas Venckus, Beata Pieškutė, Linas Petrauskas, Karolis Liutkus, Martynas Judzentavičius, Petra Laukineitytė - tarp 50 Lietuvos geriausių.
Karolis Liutkus, Domas Venckus, Augustinas Paražinskas, Martynas Judzentavičius - tarp Kauno m. 10 geriausių
Tijus Šumlinskas III vieta tarp pirmokų
Saulė Vaidelytė IV vieta tarp pirmokų
Petra Laukineitytė - II vieta Kauno miesto geriausių

 • Kauno miesto antrų klasių mokinių matematikos popietė “Mąstau ir skaičiuoju 2015” - diplomai Linas Petrauskas, Gustas Razutis. Padėka - Kristofui Paražinskui.
 • Respublikinė praktinė  konferencija "Jaunasis Enšteinas” - padėka - Augustinui Paražinskui, Saulei Cicėnaitei, Kotrynai Stanaitytei, Dominykui Vybornui, Kristofui Paražinskui, J. Kažemekaitytei.
 • Kauno m. ketvirtokų matematikos olimpiada “Skaičiukas - 2015”: Rusnė Rutkauskaitė - padėkos raštas.

Anglų kalbos srityje

2011-2012 m.m

 • Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondas „Kalbų Kengūra 2012”(anglų kalba) oranžinės kengūros diplomas Augustei Markevičiūtei, Simonui Švelniui, Austėjai Saulytei.
 • Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondas „Kalbų Kengūra 2012” ”(anglų kalba) sidabrinės kengūros diplomas Nedai Džiugaitei, Rokui Jodkai, Tadui Simanauskui.
 • Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondas „Kalbų Kengūra 2012” ”(anglų kalba) auksinės kengūros diplomas Herkui Kuisiui, Edui Ramanauskui, Simonai Šmitaitei, Nojui Vilpišauskui, Pijui Balaišiui, Arnui Braškui.
 • Diplomas Nedai Džiugaitei, Simonai Šmitaitei, Ignui Pivoriūnui, Edui Ramanauskui už dalyvavimą Kauno miesto 4-tų klasių mokinių anglų kalbos olimpiadoje kartu su mokyklos komanda laimėjusiems III vietą. 

2012-2013 m.m.

 • Padėka už dalyvavimą Kauno miesto III klasių mokinių eilėraščių konkurse anglų kalba “Poetry competition” Otilija Žikas.
 • Kauno miesto IV klasių mokinių konkurso “English Quiz Championship 2013” IV vietos laimėtojas Pijus Balaišis.
 • Padėka už dalyvavimą Kauno miesto III klasių mokinių eilėraščių konkurse anglų kalba “Poetry competition” Daniel Jankovskij.
 • Auksinė anglų ,,Kengūra”- Otilija Žikas, Tadas Magyla, Ugnė Virvičiūtė, Arnas Braškus, Pijus Balaišis, Saulė Daniulaitytė, Titas Kažemekaitis.
 • Anglų k. Sidabrinė ,,Kengūra” - Rytis Stankevičius, Saulė Oliandriatė.
 • Anglų k. Sidabrinė ,,Kengūra” - Modestas Tolvaiša.

2013-2014 m.m.

 • Anglų k. "Kengūra" - Auksiniai diplomai: Augustas Skietrys, Eirida Martusevičiūtė, Emilė Krikščiūnaitė, Emilė Pundzevičiūtė, Ignas Martinkevičius, Kristupas Medekša, Otilija Žikas, Paulius Užtupas, Rokas Diedonis ; Sidabrinis diplomas: Tomas Pakalnis, Enrika Lukošiūtė, Rokas Černevičius, Gustautas Gudaitis, Agnė Rimkevičiūtė. Augustinas Mockus. Edgaras Povilionis, Edgaras Tribė, Nikolas Šemiotas. Oranžinis diplomas: Petra Laukineitytė.
 • Kauno miesto 4 klasių mokinių anglų kalbos olimpiada “EnglishQuiz-2014” Otilija Žikas 4c laimėjo III vietą.

2014-2015 m.m.

 • Anglų kalbos "Kengūra" 2015. Oranžinis diplomas - Benas Kurklietis, Eimantas Šapalas, Neda Navickaitė, Aurėja Neverdauskytė, Domantas Ivanauskas, Kristina Gritė, Martynas Judzentavičius, Ūla Plytninkaitė
 • Anglų kalbos "Kengūra" 2015. Sidabrinis diplomas - Domantas Žėba, Nikolas Šemiotas, Radvilas Rumšas, Rusnė Rutkauskaitė, Žygimantas Ramonas, Evita Kaziūnaitė, Pijus Blažys.
 • Anglų kalbos "Kengūra" 2015. Auksinis diplomas - Agnė Rutkauskaitė, Augustinas Mockus, Dominykas Sidauga, Edgaras Povilionis, Karolis Liutkus, Meda Valakavičiūtė, Petra Laukineitytė, Rokas Rimašauskas, Ugnius Šabanas, Aleksandras Kantminas, Ieva Armaitytė, Ignas Kirkilionis, Martynas Džiugas.
 • Kauno m. ankstyvojo anglų k. mokymo(si) IV klasių mokinių virtualus renginys “Sveikinimas mokytojui”. Žygimantas Ramonas – padėka, Linas Mockūnas, III vieta
 • Vertimų iš anglų kalbos konkursas “Noriu būti vertėju” Radvilas Rumšas, Ignas Kirkilionis – padėka
 • Kauno miesto 4-tų klasių mokinių anglų kalbos olimpiada. Agnė Rutkauskaitė, Dovydas Paškevičius - padėka

Pasiekimai meninėje srityje

2011-2012 m.m.

 • Kauno moksleivių aplinkotyros centro diplomas Dovilei Sabutytei už Kauno miesto ugdymo įstaigų 1-4 klasių mokinių piešinių parodos-konkurso „Gyveni sveikai-saugai sveikatą“ I-osios vietos laimėtojai.
 • Kauno moksleivių aplinkotyros centro padėkos raštas Emai Uleckaitei, Giedrei Tutkutei, Rugilei Tarabildaitei, Urtei Šiūšaitei, Antanui Sotničenkai, Margaritai Prokopaitei už Kauno miesto ugdymo įstaigų 1-4 klasių mokinių piešinių parodos-konkurso „Gyveni sveikai - saugai sveikatą“ sėkmingą dalyvavimą.
 • Kauno Gedimino Sporto ir Sveikatingumo vidurinės mokyklos pažymėjimas 1c klasės mokiniui Aisčiui Jakutoniui, už dalyvavima Kauno miesto mokinių kūrybinių darbų parodoje – konkurse „Perdirbtos Kalėdos“.
 • Padėka Ryčiui Stankevičiui ir Meidai Legotaitei  už dalyvavimą kalėdinių kompozicijų konkurse " Sveika gyva, Kalėdų viešnia"
 • Diplomas Ryčiui Stankevičiui už  kompoziciją " Eglutė" sukurtą miesto ugdymo įstaigų kalėdinių kompozicijų parodai- konkursui " Sveika gyva, Kalėdų viešnia"

2012-2013 m.m.

 • Kauno miesto ugdymo įstaigų mokinių piešinių parodos -  konkurso "Kelionė į nuostabų gyvūnų pasaulį" , skirto Prof. T. Ivanausko 130 - osioms  gimimo metinėms  1 . Padėkos raštas - 4 vieta 2. Benas Lazauskas - 3 vieta 3.Žygimantas Naruševičius - Diplomas
 • Kauno miesto ugdymo įstaigų  1-12 klasių mokinių piešinių parodoje - konkurse  "Su šypsena per pasaulį". 1. Ignui Kunigoniui - pagyrimo raštas 2. Gintarei Kogaitei - padėka 3. Arnui Braškui - padėka 4. Gabrielei Sipavičiūtei - padėka 5 . Giedrei Tutkutei  -  Pagyrimo raštas 6. Ugnei Petrauskaitei - Pagyrimo raštas 7. Antanui Sotničenkai -  Diplomas 
 • Kauno miesto ugdymo įstaigų piešinių ir pakatų parodos - konkurso ,,Nedeginkite žolės ‘’ pasiekimai. Padėkos :Benui Lazauskui, Aistei Regelskytei, Jonui Dirsei, Giedrei Tutkutei. 2. Diplomas  - Žygimantui Naruševičiui.
 • Kauno m. “Švaros” įmonės organizuotame piešinių konkurse - parodoje “Aš piešiu ŽALIĄ Lietuvėlę” Padėkos IIc klasės mokiniams: Mintautei Kaluževičiūtei, Vyčiui Ivanauskui,  Nedai Navickaitei, Justei Gapšytei, Rusnei Aruodžiūtei, Paulai Savulionytei.
 • Kauno m. “Švaros” įm. organizuotame piešinių konkurse- parodoje “Aš piešiu žalią Lietuvėlę” padėkos mokiniams: Inesai Žumbakytei, Gyčiui Stankevičiui, Martynui Šmaižiui, o mokinė Aurėja Neverdauskytė - konkurso nugalėtoja ir jos darbas patalpintas įmonės kalendoriuje.
 • Kauno m. “Švaros” įm. organizuotame piešinių konkurse- parodoje “Aš piešiu žalią Lietuvėlę” padėkos: Radvilui Rumšui, Jūratei Kaunietytei, Edgarui Povilioniui, Petrai Laukineitytei.
 • Padėka II b klasės mokiniams už dalyvavimą akcijoje “Gilė 2012”;
 • Padėka M. Ivoškytei už dalyvavimą parodoje - konkurse “Aš piešiu žalią Lietuvėlę”
 • Meninio  skaitymo konkursas Kauno mieste. Kotrynai Šimkūnaitei - Padėkos raštas.
 • Piešinių paroda - konkursas ,,Nedeginkime žolės’’- diplomas P. Didbarzdytei.
 • Meninio skaitymo konkursas Kauno mieste. Paulina Steponavičiūtė - Padėkos raštas.
 • Padėka 3c kl. mokiniams už dalyvavimą Kauno mieste vykusioje parodoje ,, Margiausias šv. Velykų margutis” 2013-04-01.
 • Elektroninio atviruko konkursas "Tau, mano mamyte” Rugilė Tarabildaitė - III vieta.
 • Respublikinis specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių meninės saviraiškos konkursas ,,Tau gegužio žiedą dovanoju”Joris Zavadskis (1 c kl.) padėkos raštas

2013-2014 m.m.

 • Kauno m. savivaldybės organizuotas piešinių konkursas “Tokia yra šeima”: 1 vieta- Henrikas Otas; 4 vieta Rusnė Rutkauskaitė.
 • Respublikinis kompiuterinio atviruko konkursas "Tau Mamyte" - apdovanojimas Faustai Grolytei
 • Kauno Vaikų ir Moksleivių laisvalaikio rūmų organizuota piešinių paroda konkursas “Žiema žiema, bėk iš kiemo”: Ugnė Kvederavičiūtė, diplomas.
 • Kauno ugdymo įstaigų fotonuotraukų konkursas “Po medžio ir paukščio sparnais...”: 1 vieta - Urtė Dindaitė; 2 vieta - Radvilė Garliauskaitė. Padėkos Mintautei Kaluževičiūtei ir Ernestai Gėgžnaitei.
 • Padėkos už darbelius iš antrinių žaliavų “Ateities šiukšliavežė” (UAB Kauno švara) Petra Laukineitytė, Jonas Bielskis, Edgaras Povilionis, Ugnius Šabanas.
 • Kauno m. prad.kl.mok. kūrybinių darbų paroda“Kūryba iš mano rankų”. Vaidilė Ušackaitė - Padėka

2014-2015 m.m.

 • Saulė Jucytė gavo diplomą už temos atskleidimą piešinių konkurse ,,Ateities technika“
 • Nojus Lazauskas. Greta Dominyka Jurė, Sonata Rimkutė, gavo padėkos raštus už piešinius ,,Ateities technologijų galimybės jauno žmogaus akimis ‘’
 • Kauno m. ugdymo įstaigų pradinių klasių mokinių Gėlių lankstymo konkursas “Gražiausi žiedai - Tau Lietuva” - Jokūbui Abraičiui, Kamilė Dulskytė, Aurėja Neverdauskytė ir Monikai Narbutaitei diplomai.
 • Respublikinis 1-4 kl. kompiuterinio atviruko konkursas ,,Tau, Mamyte” - nugalėtojas - Mantas Arnašius ir Padėka - Faustai Grolytei
 • Kauno miesto 1-12 kl. fotonuotraukų paroda -konkursas ,,Lietuvos vaistiniai augalai” - III vieta Ugnė Ličkutė
 • Kauno miesto 1-12 kl. fotonuotraukų paroda -konkursas ,,Po medžio ir paukščio sparnais…” III vieta - Mija Černikaitė
 • Konkursas “Kūryba iš mano rankų 2015”. Padėka A. Mačytei, G. Domskytei.
 • Vaikų fotografijos konkursas “Gyvoji gamta 2014”. Laimėtoja G. Domskytė: padėka, prizas.
 • Padėka Gabijai Jocytei, Augustei Chazovaitei, Ugniui Šabanui, Emilijai Jakutytei už dalyvavimą parodoje “Koks gražus mažytis mūsų kraštas”.

Sporto pasiekimai

2011-2012 m.m.

 • Kauno miesto savivaldybės padėkos raštas III B ir II C klasės moksleiviams, už dalyvavimą filmuojant vaizdo klipą „Kaunas – krepšinio sostinė“

Papildomo ugdymo būrelių pasiekimai

2011-2012 m.m.

 • Vilijampolės socialinės globos namų padėka „Varpelio“ pradinės mokyklos bendruomenės folkloriniam ansambliui „Žiogelis“ už adventinį koncertą ir dovanėles mokiniams. 

2012-2013 m.m.

 • Lietuvos skautų dainų dainelėje”Gražių dainelių daug girdėjau 2013” - II vieta. Būrelio vadovė Rita Kapočienė.
 • Turistinės dainos konkurse 2013 - I vieta. Būrelio vadovė Rita Kapočienė.
 • Padėka folkl. ansambliui  ,,Žiogeliai’’ už adventinį koncertą Vilijampolės socialinės globos namuose. Vadovė - Emilija Aksamitauskienė.
 • Padėka folkl. ansambliui ,,Žiogeliai’’ už koncertą, skirtą neįgalumo dienai paminėti lopšelyje  - darželyje  ,,Nežiniukas’’. Vadovė - Emilija Aksamitauskienė.
 • Padėka už dalyvavimą Kauno m.ir apskrities vaikų bei jaunimo festivalyje ,,Giesmių giesmelė-2012’’ (visoms Jaunučių pop choro dalyvėms).
 • Padėka už Jaunučių Pop choro dalyvavimą renginyje ,,Kauno dienos 2013’’.