RUGSĖJO 1-OSIOS ŠVENTĖ

Gerbiami tėveliai/globėjai, Kauno „Varpelio“ pradinės mokyklos mokiniai,

RUGSĖJO 1-OSIOS ŠVENTĖ VYKS Š. M. RUGSĖJO 1 D.

Susiklosčius neeilinei situacijai, kai šalyje yra paskelbta ekstremali situacija dėl Covid-19

(koronaviruso), ši Rugsėjo 1-oji vyks žemiau nurodyta tvarka:

Informuojame, kad šventėje negali dalyvauti asmenys, kuriems pasireiškia karščiavimas
(37,3 °C ir daugiau), kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų
požymių (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) ar kuriems privaloma izoliacija
izoliacijos laikotarpiu.
Šventės metu prašome laikytis 1 metro atstumo tarp dalyvių atviroje erdvėje ir 2 metrų
atstumo uždarose patalpose, o jei to neįmanoma užtikrinti – vyresniems nei 6 metų šventės
dalyviams (mokiniams, mokytojams ir jų tėvams) dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos
priemonės (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones).

Priešmokyklinės ir pirmų klasių tėvelių/globėjų dėmesiui!

8:30-9:00 priešmokyklinės klasės ir pirmų klasių mokiniai bei jų tėvai/globėjai renkasi mokyklos
vidiniame kieme prie savo klasės lentelės. Prie klasių lentelių Jus pasitiks klasės mokytoja, kuri
mokinius nusives į klasę ir vyks šventinė pamoka.
9:15-10:00 priešmokyklinės klasės ir pirmų klasių mokiniams (be tėvų/globėjų) vyks šventinė
pamoka.
10:00-10:15 mokytoja palydi mokinius į vidinį mokyklos kiemą prie klasės lentelės, kur turi laukti
mokinių tėvai/globėjai.

Antrų, trečių ir ketvirtų klasių mokinių tėvelių/globėjų dėmesiui!

8:30-9:00 antrų, trečių ir ketvirtų klasių mokiniai* renkasi savo klasėse, kurioje vyks šventinė pamoka  (*Pastaba: į mokyklą įeina tik mokiniai, be tėvų/globėjų ar kitų lydinčiųjų asmenų) per šiuos įėjimus/išėjimus (Įėjimų/išėjimų schema pateikiama žemiau):
A įėjimas/išėjimas – 2 A, 2B, 3B ir 4D klasės mokiniai;
B įėjimas/išėjimas – 2C, 2D, 3A Ir 3C klasės mokiniai;
C įėjimas/išėjimas – 1 A, 1 B, 3 D, 4 B ir priešmokyklinė grupė;
D įėjimas/išėjimas – 1 C, 1 D, 4 A ir 4 C.

.
Pasibaigus šventinei pamokai -10.00, mokiniai bus palydėti prie išėjimo nurodyto aukščiau.