Piešiniai ant sniego Vasario 16-ajai

Kauno „Varpelio” pradinės mokyklos mokiniai sveikino visus Lietuvos žmones su Vasario 16-ąja – mūsų vienybės ir laisvės švente ir piešė spalvotus sveikinimus Lietuvai. Dèkojame aktyviai dalyvavysiems mokiniams ir jų šeimų nariams bei visoms pradinių klasių mokytojoms, paskatinusioms vaikų šeimas prisijungti prie iniciatyvos.

Kviečiame pasidžiaugti vaikų piešiniais virtualioje parodoje