Mokinių Priėmimas

DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO

Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius informuoja,  kad  sprendimas  "Dėl  Kauno   miesto   savivaldybės  tarybos   2018  m.  vasario   6  d. sprendimo  Nr.   T-33„ Dėl  priėmimo  į  Kauno   miesto   savivaldybės  bendrojo   ugdymo   mokyklas tvarkos  aprašo patvirtinimo“  pakeitimo“ miesto  taryboje bus priimtas š. m.  kovo 24 d.