Edukacinė pamoks "Dzyvų dzyvai"

Vasario 14 d. 3 A  klasės  mokiniai dalyvavo edukacinėje pamokoje ,,Dzyvų dzyvai". Negirdėti neregėti dalykai dedasi Velnių muziejuje! Jūs tik paklausykite: vienas biesas prapuolė, kitas pametė čeverykus, trečias be ragiuko! Vajė, o kur dar išsilakstę velniūkščiai po visą muziejų, nubėgo net į dailininko A. Žmuidzinavičiaus valdas ir prikrėtė ten šposų...  Vaikai išgirdo tarmiškų žodžių, pasiskirstę  komandomis  atliko užduotis.
Mokytoja Vida Virbickaitė.