Žaidimai moko

Respublikinis ilgalaikis prevencinis projektas „Žaidimai moko“

Jau trečius metus mokyklos logopedė R. Žemaitaitienė vykdo ilgalaikį ugdymo projektą „Žaidimai moko“. Projekto metu plėtojamos ir tikslinamos atrinktų priešmokyklinės grupės vaikų erdvės ir laiko sąvokos, lavinamas regimasis suvokimas, smulkioji motorika. 
Nepakankamai išlavintas erdvės ir krypties suvokimas gali kliudyti sėkmingam rašymo ir / ar skaitymo mokymui(si) mokykloje. Nelavinama vaiko smulkioji motorika stabdo tiksliąją akies ir rankos koordinaciją, kuri yra sėkmingo mokymosi mokykloje prielaida. Vizualinio visumos suvokimo sutrikimai vaikams trukdo atpažinti neužbaigtus, punktyrinius piešinius, sudėti paveikslėlį iš dalių. Regimojo suvokimo sutrikimai trukdo vaikams skirti dešinę ir kairę puses, nustatyti kūno judėjimo kryptį (pirmyn, atgal ir kt.) ir judėjimo kryptį daiktų atžvilgiu (stalo kairėje ir pan.). 
Norint išvengti sunkumų rengiantis mokyklai žaidimų forma ir specialiomis užduotimis stimuliuojama vaikų pažinimo procesų raida.