Pamokų laikas

 

Pamokų laikas
1-oje klasėje 2-4-ose klasėse
1 pamoka 8.30-9.05 8.30-9.15
2 pamoka 9.30-10.05 9.30-10.15
3 pamoka 10.25-11.55 10.25-11.10
4 pamoka 11.20-11.55 11.20-12.05
5 pamoka 12.30-13.05 12.30-13.15
6 pamoka 13.35-14.20

 

 

Pusryčiai 9.15-9.25
Pietūs (I) 12.05-12.30
Pietūs (II) 13.15-13.30
Vakarienė 16.00

 

 

 

Kretingos g. 67, LT-92304 Klaipėda,
tel./faks. (8 46) 31 37 98,
(8 46) 31 37 97.
el. paštas: varpelis38@gmail.com

 

Paramos sąskaita:

LT627300010002331402

AB bankas Swedbankas, kodas 73000

 

Atostogos Prasideda Baigiasi
Rudens 2017-10-30 2017-11-03
Žiemos (Kalėdų) 2017-12-27 2018-01-03
Žiemos 2018-02-19 2018-02-23
Pavasario (Velykų)

2018-04-03

2018-04-06
Vasaros 2018-06-01 2018-08-31
Draugaukime

1. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos  sprendimu patvirtintas priėmimo į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas (Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015-12-22 sprendimas Nr. T2-352).

parsisiųsti Microsoft Word formatu

2. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintas naujas maitinimo organizavimo tvarkos aprašas (Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2012-11-29 sprendimas Nr. T2-281).

parsisiųsti MicrosoftWord formatuatu

3. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2016 m. sausio 26 d. įsakymas Nr. V-93 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymo Nr. V-313 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo“

parsisiųsti Microsoft Word formatu

4. Nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. įsigalioja naujas Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T2-143 „Dėl atlyginimo už maitinimo paslaugą Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo ir atlyginimo dydžio nustaymo“

parsisiųsti Microsoft Word formatu