Pamokų laikas

 

Pamokų laikas
1-oje klasėje 2-4-ose klasėse
1 pamoka 8.30-9.05 8.30-9.15
2 pamoka 9.30-10.05 9.30-10.15
3 pamoka 10.25-11.55 10.25-11.10
4 pamoka 11.20-11.55 11.20-12.05
5 pamoka 12.30-13.05 12.30-13.15
6 pamoka 13.35-14.20

 

 

Pusryčiai 9.15-9.25
Pietūs (I) 12.05-12.30
Pietūs (II) 13.15-13.30
Vakarienė 16.00

 

 

 

Kretingos g. 67, LT-92304 Klaipėda,
tel./faks. (8 46) 31 37 98,
(8 46) 31 37 97.
el. paštas: varpelis38@gmail.com

 

Paramos sąskaita:

LT627300010002331402

AB bankas Swedbankas, kodas 73000

 

Atostogos Prasideda Baigiasi
Rudens 2017-10-30 2017-11-03
Žiemos (Kalėdų) 2017-12-27 2018-01-03
Žiemos 2018-02-19 2018-02-23
Pavasario (Velykų)

2018-04-03

2018-04-06
Vasaros 2018-06-01 2018-08-31
Draugaukime

          Logopedo teikiamos paslaugos:    

 • teikia kvalifikuotą logopedo pagalbą specialiųjų poreikių vaikams, turintiems kalbėjimo, kalbos, balso, rijimo ir komunikacijos sutrikimų, logopedo paslaugų teikimo tvarka. Bendradarbiauja su kitais asmens bei visuomenės sveikatos priežiūros, slaugos ir socialinės rūpybos darbuotojais bei specialistais;
 • skleidžia kalbėjimo, kalbos, balso rijimo ir komunikacijos sutrikimų prevenciją.

          Sveikatos priežiūros specialisto teikiamos paslaugos:
          Sveikatos priežiūros paslaugas mokykloje-darželyje teikia Tatjana Ivanova, kuri:

 • yra pasirengusi spręsti vaikų sveikatos išsaugojimo, stiprinimo ir ligų profilaktikos klausimus;
 • stebi, registruoja ir analizuoja vaikų sveikatos rodiklius bei numato sveikatinimo priemones;
 • vykdo vaikų pirminę, antrinę ir tretinę ligų profilaktiką;
 • skubiai suteikia medicininę pagalbą pavojingų būklių, traumų, nelaimingų atsitikimų ir apsinuodijimų atvejais;
 • vadovaudamasi skiepų kalendoriumi, siunčia vaikus profilaktiniam skiepijimui;
 • kontroliuoja darbuotojų profilaktinio sveikatos pasitikrinimo savalaikiškumą;
 • tvarko medicininės veiklos dokumentaciją;
 • organizuoja valstybinių sveikatos programų ir savivaldybės tarybos patvirtintų programų įgyvendinimą mokykloje-darželyje;
 • vykdo kokybiško, saugaus maisto ruošimo kontrolę;
 • bendradarbiauja su vaikais, ugdo jų teigiamą požiūrį į sveikatą;
 • bendradarbiauja su ugdytinių tėvais (globėjais, rūpintojais), aiškinant mokyklos-darželio sveikatinimo uždavinius ir darbo sistemą, pateikiant medicininių sveikatos patikrinimų grafiką, keičiantis informacija apie vaikų sveikatą;
 • pataria direktoriui, pedagogams sprendžiant mokyklos-darželio higienos klausimus, organizuojant sveiko gyvenimo būdo ugdymo procesą, vykdant konkrečių vaikų sveikatinimą;
 • dalyvauja ugdymo procese ir mokyklos-darželio renginiuose;
 • yra susipažinusi su mokyklos-darželio pasirinkta sveikatos ugdymo programa ir pasirengusi vesti užsiėmimus, viktorinas, pramogas asmens higienos, sanitarijos, pirmosios medicinos pagalbos ir kitomis temomis;
 • bendradarbiauja su kitomis medicinos institucijomis;
 • vykdo bendrąją Mokyklos-darželio higieninę priežiūrą.