Mokytojų pasiekimai

Mokytojų pasiekimai

2011-2012 m.m.

 • Kauno miesto savivaldybės padėkos raštas mokytojai Astai Gadišauskienei ir Nijolei Palionienei, už dalyvavimą filmuojant vaizdo klipą „Kaunas – krepšinio sostinė“
 • Kauno apskr. VPK  padėkos raštas mokytojai Astai Gadišauskienei už pagalbą organizuojant vaikų socializacijos programoje „Būk saugus"
 • Kauno moksleivių aplinkotyros centro padėkos raštas mokytojai Astai Gadišauskienei už mokinių parengimą ir dalyvavimą šventėje „AUGU SVEIKAS“
 • Kauno moksleivių aplinkotyros centro padėkos raštas mokytojoms Ovidijai Budnikienei ir Astai Gadišauskienei už Kauno miesto ugdymo įstaigų 1-4 klasių mokinių piešinių parodos-konkurso „Gyveni sveikai - saugai sveikatą“ gerą mokinių parengimą.
 • Kauno moksleivių aplinkotyros centro padėkos raštas mokytojai  Ovidijai Budnikienei už mokinių parengima ir dalyvavimą Kauno miesto ugdymo įstaigų 1-2 klasių mokinių šventėje „Augu sveikas ir stiprus“.
 • Kauno Gedimino Sporto ir Sveikatingumo vidurinės mokyklos pažymėjimas 1c klasės mokytojoms Danutei Mockienei ir Rasai Domeikienei už mokinių parengimą Kauno miesto mokinių kūrybinių darbų parodoje – konkurse „Perdirbtos Kalėdos“
 • Kauno apskr. VPK padėka mokytojai Astai Gadišauskienei, už pagalbą organizuonat plakato „Gimiau gyventi saugiai“ konkursą.
 • Kauno Vinco Kudirko Viešosios Bibliotekos ir vaikų darželio „Nežiniukas“ padėka už dalyvavimą parodoje „Kuriam tautinį kostiumą“ mokytojai metodininkai Emilijai Aksamitauskienei, vyr. logopedei Raimondai Žemaitaitienei.
 • Vilniaus Filaretų pradinės mokyklos padėka mokytojai Emilijai Aksamitauskienei už dalyvavimą respublikinėje pradinių klasių mokinių gamtamokslinėje konferencijoje „Gamta šalia mūsų – 2012"
 • Kauno moksleivių aplinkotyros centro padėkos raštas Kauno „Varpelio“ pradinės mokyklos mokytojai Emilijai Askamitauskienei už puikų mokinių parengimą Kauno miesto ugdymo įstaigų mokinių šventei „Rudens takeliu“.
 • Kauno vaikų darželio „Nežiniukas“ pažyma mokytojai Emilijai Aksamitauskienei ir  vyr. logopedei Raimondai Žemaitaitienei už Adventinį rytmetį negalią turintiems darželio ugdytiniams.
 • Pažymėjimas mokytojai Rasai Domeikienei už mokinių parengimą pažintiniai konferencijai-konkursui „Žemė mūsų rankose“
 • Kauno miesto savivaldybės ir darželio-mokyklos „Rūtelė“ padėka mokytojai Rasai Domeikienei už mokinių parengimą ketvirtokų pasaulio pažinimo popietėje „Pasaulis ir aš“
 • Kauno miesto savivaldybės administracijos švietimo ir ugdymo skyrius.  Padėka mokytojai Vidai Virbickaitei už ilgametį, sąžiningą, nuoširdų ir kūrybingą darbą Skyriaus vedėjas A. Bagdonas.
 • Kauno moksleivių aplinkotyros centras Padėka Vidai Virbickaitei UŽ MOKINIŲ PARENGIMĄ PARODOJE – KONKURSE ,,Gyveni sveikai- saugai sveikatą“
 • Kauno m savivaldybės administracijos švietimo ir kultūros reikalų valdybos švietimo ugdymo skyrius PADĖKA Vidai Virbickaitei UŽ DALYVAVIMĄ Kauno miesto pradinių klasių mokinių meninio skaitymo konkurse. Skyriaus vedėjas A. Bagdonas
 • Padėka Ritai Kapočienei už XIII Skautų dainų konkurso " Gražių dainelių daug girdėjau" organizavimą, jaunųjų skautų paruošimą konkursui, jaunosios kartos tautiškumo ugdymą - LUMA vadybos vardu Prezidentė Dalia Poškienė.
 • Padėka mokytojai Ritai Kapočienei už turistinės dainos konkurse " Keliauk ir dainuok" atliktą linksmaiusią dainą.
 • Kauno m savivaldybės administracijos švietimo ir ugdymo skyriaus vedėjo A. Bagdono padėka Rasai Kukienei  už dalyvavimą Kauno m. pradinių klasių Informacinių technologijų konkurse
 • Kauno m. pradinių klasių mokyklų ketvirtokų pasaulio pažinimo popietėje „Pasaulis ir aš“ Kauno m savivaldybės administracijos švietimo ir ugdymo skyriaus vedėjo A. Bagdono padėka Rasai Kukienei   už komandos paruošimą
 • Kauno „Šilo“ pradinės mokyklos Direktorėsp padėka Rasai Kukienei už puikų komandos paruošimą respublikinio etnokultūros projekto – renginio „Simajudo turgus“ finalinėms varžytuvėms.
 • Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondas Kalbų kengūra 2012: Projekto vykdytojo pažymėjimas mokytojai Vidai Virbickaitei, Rasai Kukienei

Mokytojų gerosios patirties darbo sklaida

 • Mokytojos metodininkės Elena Ignatavičienė ir Zita Ūsienė dalyvavo Kauno pedagogų kvalifikacijos centre gerosios patirties parodoje" metodinė veikla – ugdymo kokybės garantas" ir pateikė priemonę "popamokinės veiklos tyrimas IV klasėse".
 • Mokytoja metodininkė Elena Ignatavičienė dalyvavo Kauno pedagogų kvalifikacijos centre gerosios patirties parodoje" metodinė veikla – ugdymo kokybės garantas" ir pateikė priemonę "gabių vaikų paieškos ir ugdymo sistemos kūrimas".
 • Vyr. mokytojos Danutė Mockienė ir Solveiga Nalivaikienė dalyvavo Kauno pedagogų kvalifikacijos centre gerosios patirties parodoje"
 • Mokytojos metodininkės Vida Virbickaitė ir Rūta Žarskienė, vedė Lietuvos mokyklų pradinių klasių mokytojams keturių dienų seminarus ,,Naujos  kompiuterinės mokymo(si) priemonės pradiniam ugdymui“
 • Vida Virbickaitė 2009-2012 m dalyvavo Ugdymo plėtotės centro projekte ,,Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti IKT ir inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas“